Herbruikbare bekers

herbruikbare bekers
  • Het gebruik van herbruikbare bekers tijdens fuiven en optredens in Tranzit is verplicht.
  • Voor andere soorten events kan het gebruik van glas toegestaan worden, dit wordt afgesproken bij reservatie van de zaal.
  • De bekers moeten niet worden afgewassen.
  • We verwachten wel dat alle gebruikte bekers terug worden ingezameld. Ze moeten in de voorziene boxen worden opgeborgen, zoals aangegeven via de richtlijnen in Tranzit.
  • Het gebruik van de bekers is gratis, de kost om ze te reinigen wordt aangerekend volgens de geldende prijzen van de leverancier.
  • Elke verloren of beschadigde beker wordt aangerekend volgens de geldende prijzen van de leverancier.

  • Zelf herbruikbare bekers voorzien kan ook. De organisatie is dan zelf verantwoordelijk voor de levering, stockering, ophaling en hygiëne van de bekers. Laat dit ook weten bij de reservatie.