Herbruikbare bekers

herbruikbare bekers

Vanaf 1 januari 2020 is het gebruik van herbruikbare bekers tijdens fuiven en optredens in Tranzit verplicht. Voor andere soorten events kan het gebruik van glas toegestaan worden, dit wordt afgesproken bij reservatie van de zaal.
Het gebruik van de herbruikbare bekers is gratis. Ze moeten ook niet worden afgewassen. We verwachten wel dat alle gebruikte bekers terug worden ingezameld. Ze moeten per 400 in de voorziene boxen worden opgeborgen, zoals aangegeven via de richtlijnen in Tranzit.
Elke verloren of beschadigde beker wordt aangerekend volgens de geldende prijzen van de leverancier.

Zelf herbruikbare bekers voorzien kan ook. De organisatie is dan zelf verantwoordelijk voor de levering, stockering, ophaling en hygiëne van de bekers. Laat dit ook weten bij de reservatie.