Coronamaatregelen van toepassing op het jeugdwerk

Algemeen

Blijf rekening houden met de vijf basisregels

 • Blijf zeker thuis als je ziek bent.
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand.
 • Beperk je fysieke sociale contacten.
 • Draag een mondmasker op de plaatsen waar het verplicht is en op drukke openbare plaatsen.

 • Neem de infobrochure van De Ambrassade door:

infobrochure De Ambrassade 

Activiteiten

 • Grote activiteiten niet onmiddellijk annuleren. 

Zijn er mogelijkheden om de grote activiteiten te organiseren op andere plaatsen zodat ze wel binnen de maatregelen vallen? (Vb: ontmoetingscentra, evenementenplein, JC Tranzit, evenementenplein) of heb je een idee voor een passend alternatief (cfr. Depart XXL) en projectcommissie.

Houd er rekening mee dat dit soort infrastructuur snel volzet is, dus reserveer je zaal op tijd!

Ontvangst van de kinderen en jongeren

 • Vraag aan de ouders dat ze zeker hun mondmasker dragen bij het afzetten van de kinderen
 • Zorg er ook voor dat ze niet in de bubbel binnenkomen

Binnen en buiten spelen

 • Buiten spelen

Speel zoveel mogelijk buiten! Vanuit Stad Kortrijk laten we toe dat er in de openbare ruimte gespeel wordt. Hieronder geven we enkele tips mee om dit veilig te laten verlopen

  • Verplaats jullie zoveel mogelijk in een compacte groep
  • Ga niet op drukke plaatsen spelen (vb: speelpleintje waar andere kinderen zitten)
  • Signaleer aan externen dat er met een bubbel in een park, plein of op andere openbare plaatsen gespeeld wordt. Enkele voorbeeldjes:
   • Zet een bordje: “Hier speelt een bubbel”
   • Baken het speelveld indien mogelijk af met lint, krijt of kegeltjes
   • Vermijd contacten met externen op de openbare plaatsen

 • Binnen spelen

Elke bubbel dient in een gescheiden binnenruimte te zitten. De weersomstandigheden in de komende maanden kunnen ervoor zorgen dat dit voor sommige verenigingen een grote uitdaging wordt.

Indien jullie nu al weten dat er niet voldoende ruimte ter beschikking zal zijn, dan horen we dit graag. Als we dit vernemen kan er nu al gezocht worden naar een oplossing.

Neem hiervoor contact op met Jelle.stragier@kortrijk.be  

Ravotspots & speelpleintjes in groot Kortrijk

Overzicht van alle speelplekjes in Kortrijk

Geheime & avontuurlijke ravotspots in Kortrijk 

Vergeet ook niet de leuke hoekjes en kantjes die je tijdens de lockdown ontdekte, te blijven bezoeken!