Coronamaatregelen van toepassing op het jeugdaanbod

update 29/01/2021 om 14u50

Nieuwe afspraken rond vrijetijdsaanbod kinderen en jongeren

De afspraken hebben nog geen wetgevende status. Er is wel een akkoord over gemaakt na overleg tussen ministers van 3 taalgemeenschappen en virologen, maar moeten nog bekrachtigd worden door het Overlegcomité. Het MB wordt in de loop van vrijdag 29 januari gepubliceerd, maar het zal pas maandag 1 februari 2021 ingaan.

De filosofie achter de afspraken is: minder ‘vermenging’ van bubbels doorheen de schoolweek, kleiner risico in kleinere groepen, nog meer aandacht op buitenactiviteiten en eindelijk iets of wat ademruimte voor 12-18-jarigen.

Voor georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugdwerk, sport, cultuur) voor kinderen tot 12 jaar geldt:

- In de 2 resterende schoolweken voor de krokusvakantie: groepjes van maximaal 10 kinderen. Begeleiding telt deze keer niet mee in de 10. Voor begeleiding geldt ten allen tijde mondmaskerplicht. Let op: meerdere groepjes van 10 op één locatie kan, maar zonder vermenging, zowel bij kinderen als begeleiding. Afstand houden tussen de groepjes is noodzakelijk.

- Tijdens de krokusvakantie: bubbels van 25 kinderen maximaal, ook zonder begeleiding mee te tellen. Zorg voor een stabiele samenstelling doorheen de week bij bv. speelpleinwerking, themakampen, enz. Vergelijkbaar met de zomerregeling, maar met kleinere groepsgrootte.

- Maximaal inzetten op buitenactiviteiten, in het bijzonder voor activiteiten met hoge intensiteit zoals sport en spel.

Voor alle tieners tussen 12 en 18 jaar geldt voor het georganiseerd vrijetijdsaanbod:

- Groepen maken met maximaal 10 personen, begeleiding niét meegerekend. Daarvoor is geen uitzondering in de krokusvakantie.

- Buitenactiviteiten zijn verplicht. Indien buiten niet mogelijk of haalbaar, dient de activiteit te worden geannuleerd.

- Activiteiten met intense fysieke contacten zijn uit den boze.

- Er geldt mondmaskerplicht voor 12-18 jarigen, tenzij bij intensieve inspanning. Voor begeleiding geldt ten allen tijde mondmaskerplicht.

- Voor niet-georganiseerd vrijetijdsaanbod blijft het samenscholingsverbod gelden en mag je buiten met max. 4 personen afspreken.

Verder geldt een sterke aanbeveling aan ouders, voogden, enz. om samen met hun kinderen maximaal 1 buitenschoolse activiteit te kiezen per week. Zowel in de krokusvakantie als daarbuiten. Naschoolse opvang wordt daarin niet meegerekend. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de gezinnen of de gezinsvervangende plekken, niét bij de organisator van de activiteit!

Voorbeeld: in dezelfde week naar de voetbaltraining en de jeugdbeweging gaan kan niet. In dezelfde week 2x naar de voetbaltraining gaan in dezelfde groep van 10, kan wel.

Verder blijven alle bestaande regels gelden. Denk aan:

-  Apart kader voor jeugdwelzijnswerk blijft van kracht. In groepjes van 8 kan het daar ook binnen voor +12, mits voorwaarden. Of jeugdwelzijnswerk meetelt in de aanbeveling ‘1 aanbod per week’ is onduidelijk.
- Mondmaskerplicht bij begeleiding
- Hygiënemaatregelen
- Deelnamevoorwaarden
- Registratieplicht
- Geen overnachting
- …