Inname of gebruik van het openbaar domein zoals het gebruik van straten, pleinen, trottoirs en parken

Je plaatst materiaal op de rijweg, op een parkeerplaats of op het trottoir, in een park, op een plein. Je organiseert een activiteit op de openbare weg, in het park, op een plein. Je hebt een toelating nodig!

Plaatsen van materialen

Werven/plaatsen van materialen

plaatsen van een container, kraan, stelling, hoogtewerker, voertuig, ... op de rijweg, op de parkeerstrook of op het voetpad

Aanbrengen van werfafschermingen met publicitaire boodschappen

Plaatsen van objecten zoals kledingrekken, info- en verkoopstand, aankondigingsborden, "sandwichborden", niet-vast fietsrek voor langere periode

Terrassen

Plaatsen van horeca terrassen

Toegang winkel- en wandelgebied

Toegang bewoners en garagehouders in het winkel- en wandelgebied

Organiseren van een activiteit

Voor allerhande activiteiten zoals:

tentoonstellingen, concerten, festivals en optredens, fuiven, markten, braderieën en kermissen

fietstochten en wandeltochten

straat, buurt en dorpsfeesten

de verkoop voor goede doelen/geldinzamelingen (collecte)

het plaatsen van een tentje, showwagen

het aanleggen van vuurkorven, het dragen van fakkels op de openbare weg, het plaatsen van een barbecue op een vergund terras

het afschieten van vreugdesalvo's dmv feestvuurwerk (bij huwelijken)

de organisatie van vinkenzettingen, kleiduifschieten en dieren- en behendigheidswedstrijden (paarden, honden, duiven...)

de organisatie van sportwedstrijden: loop- en wielerwedstrijden

het gebruik van een publieke barbecue

de aanvraag voor een speelstraat

de organisatie van een tombola, loterij of kansspel op openbare straten, wegen, pleinen, plaatsen

Voor specifieke economische activiteiten zoals:

uitdelen staaltjes (sampling)

al dan niet met een occasionele gelegenheidsinname voor commerciële doeleinden

rondrijden met een reclamewagen

Gebruik maken van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek... bij de verkoop/
verlenen van een dienst:
(vb. Ysco wagens)