Info gebouw

Aan de oostkant van het Langemunteplein staat de Sint-Pauluskerk, een bijkerk van de Sint-Elisabethparochie. Het is een eenvoudige zaalkerk gelegen te midden van een park, opgetrokken in 1978-1979 naar een ontwerp van J. Deweerdt. De 1e steen werd gelegd op 10 juni 1978. De kerk werd op 29 juni 1979 ingewijd. Op 1 juli 2010 werd de kerk ontwijd.

Jan Deweerdt is een Kortrijkse Kunstenaar-Architect én inwoner van de Lange Munte, geboren in 1921.

Sinds 1 januari 2011 is de voormalige Sint-Pauluskerk eigendom van de stad Kortrijk. Het stadsbestuur besliste de voormalige kerk in te zetten voor ontmoetingsactiviteiten en kleine podiumvoorstellingen. Het gebouw wordt daarnaast ook herbestemd voor dienstverlening (buurtbibliotheek en buurtwerking).

Het gebouw is gelegen Beeklaan 81, Kortrijk.