Het Project

Het spreekt voor zich dat we alle activiteiten organiseren volgens de geldende coronavoorschriften. Het is mogelijk dat er nog wijzigingen gebeuren aan het programma.

Hou daarom deze website regelmatig in het oog voor nieuws en updates. 

muziek

Het Markse Ontmoetingscentrum is een gebouw

Het is zelfs meer dan een bakstenen gebouw. Een Ontmoetingscentrum wil inderdaad groepen en verenigingen een plaats geven om hun ding te doen. OC Marke wil bovendien mensen stimuleren om initiatieven te nemen, ondersteunt mogelijke samenwerkingen en bouwt een eigen programma uit.  Bovendien vormt OC Marke een centraal punt voor verschillende recreatieve mogelijkheden (wandelroutes, dicht bij een fietsknooppunt, het speelweefsel, het Preshoekbos...).

een jaarprogramma

Een Ontmoetingscentrum maakt deel uit van een groter geheel. Een eigen programma houdt rekening met wat de verenigingen en groepen zelf reeds organiseren en wat er in de ruimere omgeving gepland wordt. Een eigen programma trekt grote lijnen waarbinnen klemtonen gelegd worden op muziek en op families (met kids). Zo wil het OC Marke zowel (jong) talent kansen geven als vernieuwing brengen.

van Wereldmuziek

Bij het opmaken van een nieuw jaarprogramma wordt voorgesteld om ook eens ‘wereldmuziek’ in huis te halen. Na wat rondsnuffelen en prospectie wordt volmondig gekozen voor een optreden van ‘Refugees for Refugees’. Zowel gezien de uitkoopsom als de mogelijke aanknopingspunten om rond dit optreden een aantal andere initiatieven op te zetten, werd beslist om van meet af aan een werkgroep op te zetten (met derden – organisaties/personen). Deze werkgroep werd verantwoordelijk voor de uitwerking van een project rond het optreden van Refugees for Refugees.

tot project Mensen Onderweg

We brengen geen eendagsvlieg, een optreden plannen en daarna schluss. We nemen de nodige voorbereidingstijd en brengen geïnteresseerden samen. Hierdoor kan zo’n project organisch groeien...

Van 17 september tot 6 december nemen we de tijd.

We willen een positief verhaal brengen. Dit betekent dat de focus niet ligt op de belabberde situatie in het land van vertrek, noch op de discussie hier. We willen activiteiten brengen rond mensen op de vlucht (van hun thuisland tot België) en nu nog steeds onderweg om zich een plaats te verwerven in onze maatschappij. Getuigenissen, kennis en ervaringen worden zowel op het podium gedeeld via muziek, voordrachten, film en theater als via allerlei workshops.

Een divers programma voor jong en oud en iedereen tussenin

- dat deel uitmaakt van een ‘klassieke programmering’ - wat jaarlijks gepland wordt, invullen vanuit ‘mensen op de vlucht’

- voor iedereen behapbaar is,

- zowel vrijblijvend als geëngageerd : naar een tentoonstelling mag je gewoon komen kijken, we voorzien ook (a) een lezing, een performance om de context van de tentoonstelling te duiden en (b) wat documentatie op papier

- en toch vernieuwend is omwille van de niet evidente hoewel enthousiaste samenwerkingsverbanden.