Heropening Conservatorium

Gefaseerde heropening

Sinds eind mei kon het deeltijds kunstonderwijs geleidelijk opnieuw opstarten. Zo kon een beperkt aantal leerlingen al één of meerdere live lessen krijgen vóór de zomervakantie. Deze lessen vinden voornamelijk plaats in de hoofdschool, maar ook de vestigingsplaatsen Avelgem en Aalbeke zijn beperkt opnieuw open.

De gezondheid van leerkrachten, leerlingen en het administratief team staat voorop. Daarom starten enkel de lessen op waar we de veiligheidsvoorschriften van de overheid maximaal kunnen respecteren. De betrokken leerkrachten zijn bovendien vrij in de keuze of ze live les willen geven of verder online lesgeven tot het einde van het schooljaar.

 

Hygiëne- en circulatieplannen

Voor elk van de gebouwen waar de live lessen plaatsvinden, is er een hygiëne- en een circulatieplan.  Daarnaast is er voor elk van de gebruikte lokalen een gebruiksreglement. De gebruiksreglementen zijn ook geafficheerd aan de lokalen zelf.

Hygiëne- en circulatieplan 

Gebruiksreglement lokalen

 

Welke lessen gaan live door?

Aanvankelijk waren er enkel individuele lessen muziek met een 1 op 1 aanpak. Vanaf maandag 22 juni zullen er ook groepslessen dans kunnen plaatsvinden in de balletzaal van de hoofdschool. Dat enkel voor -12-jarigen. Ook lessen woord zullen opnieuw kunnen plaatsvinden in kleine groepjes van 4 à 5 leerlingen per half uur. De leerkrachten nemen zelf contact op met hun leerlingen.

 

Zomervakantie

Vanaf zondag 5 juli gaan onze hoofdschool en alle afdelingen dicht voor de zomervakantie. We hopen dat we het schooljaar 2020-2021 opnieuw met live lessen zullen kunnen aanvatten, maar dat hangt natuurlijk af van de verdere ontwikkelingen van de coronacrisis. We houden je tijdig op de hoogte via onze website, sociale media en nieuwsbrief.