Herbestemming Vetex

Op deze pagina kan je een actuele stand van zaken terugvinden over de herbestemming van de  Vetex-Site.

Herbestemming Vetex1

Een nieuwe toekomst voor de Vetex site

In 2018 werd een nieuw participatietraject opgestart met een delegatie uit de buurt en in maart 2018 werd een buurtinformatieavond met bevraging gehouden.
Na deze informatieavond werd er een werkgroep opgericht met vertegenwoordiging van de buurt,  Matexi en de Stad Kortrijk. Dit resulteerde in een zogenaamd vlekkenplan. Op basis van dit vlekkenplan stelde Matexi, in samenspraak met de werkgroep, het architecten- en studiebureau DENC!-STUDIO aan ter uitwerking van een nieuw masterplan. Dit resulteerde eind 2019 in het Masterplan 19. 

BUURTMOMENT:

De werkgroep zal dit masterplan presenteren op een buurtavond op donderdag  24 september 2020 om 18u of 20u in het Poortgebouw aan de Pieter de Conincklaan.

Schrijf je in voor het infomoment

Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn, voorzien we ook een live-stream.

Wij  hopen je op dit moment te mogen verwelkomen.

Plannetje Vetex

Locatie Vetex site

Op loopafstand van het Kortrijkse centrum bevond zich de voormalige textielfabriek Vetex. Het complex omvat bijna gans het bouwblok en kan worden beschouwd als een scharnierpunt tussen het residentiële centrum en de industriële Kanaalzone. Het terrein is circa 2 ha groot en omvat een bestaand park (Engelse tuin ca. 3400 m2), directeurswoningen en enkele oude bedrijfsgebouwen. 

Geschiedenis Vetex

Geschiedenis

Ooit nam de voormalige textielfabriek Vetex het volledige binnengebied in. De gebouwen werden ondertussen afgebroken. Door de jaren heen werd deze site het toneel van tal van activiteiten en initiatieven vanuit de buurt. Het staat dan ook buiten kijf dat de Vetex site in de toekomst het kloppend hart van de Sint-Janswijk zal blijven.

1998 - Textielfabriek nv Vetex
1998 - Aankoop site door Leiedal
2001 - Sloop voormalige fabriek door Leiedal. SOK en Leiedal volgen saneringsproces op
2006 - Samenwerkingsovereenkomst Matexi/Thiers en SOK met het oog op de realisatie van nieuwe woningen
2010 - Investeringen Stad Kortrijk met betrekking tot Poortgebouw en Engelse tuin
2011 - Realisatie woningen kant Veldstraat
2012 - Start opmaak masterplan o.l.v. stedenbouwkundige Marc Martens via diverse workshops
2016 - Vraag SOK en Stad naar aangepast masterplan in kader van nieuwe denken over wonen in het centrum
2018 - Vaststelling dat bouwplannen niet goed lagen in de buurt en dat er meer behoefte was aan groen en open ruimte
2018 - Oprichting werkgroep met vertegenwoordiging buurt
2019 - Masterplan 19

Heb je een vraag?