Heffing ongeschikt/onbewoonbaar

 

De berekening van de heffing voor een pand dat opgenomen is op de lijst ongeschikt/onbewoonbaar of op de lijst verwaarlozing gebeurt op basis van volgende formule:

(KI + M) * (P + 1)

De basis van beide formules wordt gevormd door:

  • het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI);
  • factor M die het minimumbedrag bepaalt: 990 euro.
  • het aantal perioden van 12 maanden dat het pand zonder onderbreking is opgenomen in de inventaris (P); deze factor kan niet hoger zijn dan 4.

Concreet betekent dit dat de heffing evenredig stijgt met het aantal jaren dat het pand op de inventaris blijft staan.