Medewerker handhaving/Controleur woningkwaliteit

Gepubliceerd op Dinsdag 14 april
14 april 202001 juni 2020
MISSIE TEAM BOUWEN, ONDERNEMEN EN WONEN:

Het team Bouwen, Ondernemen en Wonen heeft als missie mee te bouwen aan Kortrijk als stad waar elke Vlaming wil komen wonen en werken, in Vlaanderens bedrijvigste regio.
We zetten in op diversiteit in het woonaanbod met respect voor de eigenheid van onze stad. We blijven ondersteuning bieden om woningen energiezuinig en kwalitatief te maken. Het aanbod aan en de toegang tot betaalbare woningen wordt verder uitgebouwd. We zijn selectief in waar en hoe we willen bouwen, met aandacht voor de eigen identiteit van buurten en wijken. We scheppen een kader voor ruimtelijke planning, architectuur en erfgoed. Economische functies krijgen een plaats in ons stadsweefsel. We zetten in op de zoektocht naar ruimte voor ondernemers, ondersteunen ondernemers en zelfstandigen met premies en bieden de nodige informatie om hen op weg te helpen.
 

DOEL VAN DE FUNCTIE:

Als medewerker handhaving ben je verantwoordelijk voor het handhaven van de ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu. Je staat in voor het detecteren en afhandelen van misdrijven en inbreuken. In eerste instantie ligt je focus op toezicht, sensibiliseren, preventie en zachte handhaving. Je wordt aangesteld als gemeentelijke verbalisant zodat je inbreuken kan vaststellen. Indien nodig bereid je juridische procedures voor en volgt deze op. Je geeft beleidsmatige insteken in functie van de opmaak van een stedelijk handhavingsbeleid. Je bouwt een netwerk uit met collega’s binnen de stad, maar ook met de lokale politie en andere partners.
De stad streeft ernaar om betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor al haar inwoners mogelijk te maken. In je functie als controleur woningkwaliteit controleer je woningen en kamers op hun woonkwaliteit en volg je de dossiers op tot zij voldoen aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode. Je hebt aanleg voor zowel het technische, het sociaal-maatschappelijke als het administratieve aspect van de functie.
Handhaving vormt het zwaartepunt van je job. Woningcontroles worden in hoofdzaak door een collega opgenomen. Jij springt hierin bij tijdens drukkere periodes.
 

DE JOB:
 • Je zet maximaal in op sensibilisering en preventie van overtredingen. Door toepassing van zachte handhaving, treed je in naam van het stadsbestuur op tegen overtredingen met de ambitie om het respect voor stedenbouwkundige regels en milieuvoorschriften te verhogen. 
 • Je voert technische controles uit en detecteert zo misdrijven en inbreuken, zowel op stedenbouwkundig als milieuvlak. Als gemeentelijke verbalisant kan je inbreuken vaststellen.
 • Je volgt je dossiers administratief op en neemt ook de juridische kant voor je rekening. Je koppelt tijdig terug met de directe collega's, de juridische dienst van de stad en/of externe juristen. Je kan een voorstel van beslissing formuleren zodat de bevoegde instantie een correcte uitspraak kan doen over het dossier.
 • Je zoekt actief naar oplossingen, bent creatief en zoekt consensus om de belangen en wensen van de verschillende partijen rond de tafel te verzoenen. Je houdt hierbij plichtsbewust rekening met het juridisch kader en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Je stemt regelmatig af met je collega’s die bevoegd zijn voor de vergunningverlening. Je signaleert tendensen en geeft beleidsmatige insteken, zodat je collega’s en het stadsbestuur daarmee aan de slag kunnen.
 • Je werkt mee aan de uitbouw van een stedelijk handhavingsbeleid.
 • Je bouwt een netwerk uit met interne en externe partners, zoals de lokale politie, de VVSG, collega’s bij andere steden en gemeenten, …
 • Je voert woning- en kameronderzoeken uit op basis van de relevante regelgeving. Je staat in voor technische controles van de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten. Je krijgt hiervoor een interne, praktijkgerichte opleiding.
 • Je volgt procedures tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op en werkt in wisselwerking met Wonen Vlaanderen.
 • Je bent communicatief sterk en hebt aandacht voor burgers, overtreders, interne en externe partners, collega’s, huurders en verhuurders, … Je kan je inleven in verschillende situaties en denkt verder dan je eigen vakgebied (vb. doorverwijzen naar de verzekering indien nodig). Anderzijds kan je ook duidelijk grenzen afbakenen van wat wel en wat niet toelaatbaar is.
 • Je volgt de evoluties in het vakdomein op en integreert ze in je werking.

  Raadpleeg hier de volledige infobundel
   

TOELATINGSVOORWAARDEN:
 • Werving:

  • Bachelor-diploma, bij voorkeur in een stedenbouwkundig, architecturale, juridische of milieutechnische richting
 • Bevordering via interne en externe personeelsmobiliteit
  • De medewerker heeft minstens 4 jaar graadanciënniteit op C-niveau of minstens 4 jaar graadanciënniteit op D4-D5-niveau en minstens 6 jaar dienstanciënniteit
 • Interne en externe personeelsmobiliteit
  • De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau
SELECTIEPROCEDURE:

Deel 1: Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
Deel 2: Thuisopdracht/case gevolgd door uitgebreide mondelinge proef

 • Thuisopdracht: De kandidaten krijgen een thuisopdracht/case, via mail, op woensdag 10 juni 2020 en krijgen de tijd tot en met maandag 15 juni 2020 om 23u59 om ons de case terug te bezorgen. Kandidaten die de case indienden worden uitgenodigd tot de uitgebreide mondelinge proef
 • Uitgebreide mondelinge proef: Vooropgestelde datum: woensdag 24 juni 2020 (Onder voorbehoud van wijzigingen)
  • Toelichting case
  • Vraagstelling jury
  • Competentiegericht interview. Tijdens dit interview bevragen we je rond je ervaring, je motivatie, jobinzicht en persoonlijkheid

   De kandidaat moet min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij het afsluiten van de selectieprocedure (eliminerend)
   De geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens 2 jaar geldig is.

AANBOD:
 • Een contract van onbepaalde duur op B1-B3-niveau 
 • Maaltijdcheques van 6 euro en een hospitalisatieverzekering 
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km
 • Een flexibel uurrooster
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar
   
HOE DEELNEMEN?
MEER INFORMATIE?
Handhaving