Gebiedswerking

Team Gebiedswerking

De gebiedswerkers worden ingezet in de 14 deelgebieden om de leefbaarheid van een bepaald stadsdeel of wijk te behouden of te verhogen. Permanent de vinger aan de pols houden over de toestand van de deelgebieden. De gebiedswerker vervult een brugfunctie tussen het stadsbestuur en de lokale inwoners. De gebiedswerker detecteert zowel bedreigingen als opportuniteiten en formuleert voorstellen tot actie.

De gebiedswerkers hebben een belangrijke detectiefunctie

Permanent de vinger aan de pols houden over de toestand van de deelgebieden. De gebiedswerker vervult een brugfunctie tussen het stadsbestuur en de lokale inwoners. De gebiedswerker detecteert zowel bedreigingen als opportuniteiten en formuleert voorstellen tot actie.

De gebiedswerkers zijn experten inzake participatie

Op basis van alle beschikbare informatie en van de resultaten van Kortrijk Spreekt werden wijkverwachtingsplannen opgemaakt. 

De gebiedswerkers worden bovendien ook projectmatig ingezet voor de begeleiding van het participatieproces bij grotere projecten

Stadsprojecten hebben een grote impact op bewoners en gebruikers. Een projectleider werkt in tandem met gebiedswerker aan de communicatie en zorgt voor participatie en betrokkenheid bij het project.

Gebiedswerkers:

Bruno Vandenberghe

 • Marke,
 • Kortrijk-Oost (Sint-Elisabeth)
 • Hoog-Kortrijk

0473 86 24 42 | bruno.vandenberghe@kortrijk.be 

Barbara Deman

 • Kooigem en Bellegem,
 • Lange Munte
 • Kortrijk-Oost (Drie Hofsteden, Venning, St-Jan)

0473 86 28 03 | barbara.deman@kortrijk.be

Lize Meert

 • Heule
 • Kortrijk-Noord (Overleie en Pius)

0498 90 93 47 | lize.Meert@kortrijk.be

Tim Hautekeete

 • Kortrijk-Centrum 
 • Bissegem

0498 90 90 96 | tim.Hautekeete@kortrijk.be

Trui Dejonghe

 • Rollegem en Aalbeke
 • Kortrijk-West

0473 86 28 25 | trui.dejonghe@kortrijk.be

Download de kaart met de gebieden (jpg)