Regenboogplatform

Kortrijk wil een stad zijn waar iedereen bijhoort en waar we aandacht hebben voor elkaar. Sommige groepen voelen zich vaker uitgesloten, zoals de LGBTI+ gemeenschap. We willen graag samen zoeken naar oplossingen.

We hielden een participatieavond met stakeholders uit de gemeenschap om belangrijke thema’s naar voren te schuiven om als stad op in te zetten. We organiseerden een regenboogplatform om  aan de hand van deze thema's aan verschillende tafels mee aan de slag gaan. Het is een plaats om ervaringen in Kortrijk te delen en mee een invulling te geven aan het regenboogactieplan

Met volgende thema's die naar boven kwamen op de eerste participatieavond gingen we verder aan de slag:

  • Sensibilisering, zichtbaarheid en representatie
  • Veiligheidsgevoel in de stad
  • Verbindende activiteiten en ontmoetingsplaats
  • Onderwijs
  • Vrije tijd (cultuur, sport, ...)
  • Jongeren (18-30 jaar)