Inschrijfformulier Tuinmarkt 2018

De Tuinmarkt vindt plaats op zondag 6 mei 2018 in het park Blommeghem, Van Belleghemdreef 6 in Marke. De markt zelf zal open zijn vanaf 10u.

De standhouders worden verwacht tussen 7u. en 8u. Vanaf 8u. worden de lege plaatsen ingevuld.

De deelnameprijs bedraagt € 75,00. Daarin zit een waarborgsom voor deelname van € 45,00.

Bij effectieve deelname wordt nadien € 45,00 teruggestort.

Door het indienen van dit inschrijfformulier bevestig ik mijn deelname aan de Tuinmarkt 2018 en stort vóór 16 april 2018 € 75,00 op rekeningnummer BE26 9730 8402 0929 van ‘Tuinhier Marke’ met als mededeling “deelname Tuinmarkt 2018” (storting geldt als inschrijvingsbewijs).