Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen

Bij vervreemding of wijziging van een perceel wordt de betrokken informatie over de situatie van het onroerend goed door de notaris of vastgoedmakelaar aangevraagd. Ook als particulier is het mogelijk deze informatie aan te vragen. De informatie wordt per perceel aangevraagd op basis van een recent uittreksel uit het kadasterplan (met markering van het betrokken perceel). Daarnaast kan ook het uittreksel vergunningen- en plannenregister aangevraagd worden.

Er moet een retributie betaald worden bij de aflevering van deze informatie.
Deze zijn: voor vastgoedinformatie 50 euro, voor splitsing 50 euro, voor uittreksel uit het vergunningenregister 25 euro en voor uittreksel uit het plannenregister 25 euro en dit per aangevraagd perceel.

Aanvrager
Functie
vul dit enkel in als je een aanvraag doet namens een notariaat, immokantoor of studiebureau
Hier vul je jouw ondernemersnummer in. Heb je geen ondernemersnummer of ben je een privépersoon, vul dan gewoon '0' in.
vul dit enkel in als je een aanvraag doet als privépersoon.
Type

Hier duid je aan welk type inlichtingen je wenst. Er zijn meerdere keuzes mogelijk. Bij de aanvraag voor een splitsing geef je kort bijkomende uitleg in het tekstveld hieronder.

Type attest
Bij splitsing geef je hier de uitleg in. Indien het niet over een splitsing gaat laat je 'nvt' staan.
Hier vul je je eigen referentienummer (briefwisseling) van de aanvraag in.
Aanduiding onroerende goed

De aanvraag gebeurt per perceel. Let op een plan in bijlage is verplicht!

Voor de vier volgende invulvelden gebruik je het kadasternummer (om het nummer op te zoeken ga naar de CadGIS Viewer en klik er op 'zoeken op adres' en zoek het nummer op op het perceel: klik hier.

Het kadasternummer dient als volgt (opgesplitst) ingevuld te worden, voorbeeld: 0356 H 001 00. Je vult dus eerst 4 cijfers in, dan een letter of een _ (underscore of onderstreepje), daarna drie cijfers en tot slot twee cijfers.

Slechts één bestand.
3 MB limiet.
Toegestane types: jpg pdf.