Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen

Bij vervreemding of wijziging van een perceel wordt de betrokken informatie over de situatie van het onroerend goed door de notaris of vastgoedmakelaar aangevraagd. Ook als particulier is het mogelijk deze informatie aan te vragen. De informatie wordt per perceel aangevraagd op basis van een recent uittreksel uit het kadasterplan (met markering van het betrokken perceel). Daarnaast kan ook het uittreksel vergunningen- en plannenregister aangevraagd worden.

Er moet een retributie betaald worden bij de aflevering van deze informatie.
Deze zijn: voor vastgoedinformatie 65  euro, voor splitsing 65 euro, voor uittreksel uit het vergunningenregister 35 euro en voor uittreksel uit het plannenregister 35 euro en dit per aangevraagd perceel.