Aanvraag stage bij de stad kortrijk

Studenten van middelbaar, hoger of volwassenen onderwijs kunnen hun stage lopen bij een team van de stad Kortrijk. Dien je aanvraag digitaal in, wij zullen je dan zo snel als mogelijk contacteren. Heb je nog dringende vragen, contacteer het servicepunt van de stad Kortrijk, servicepunt@kortrijk.be of 056 27 85 00.

1. Jouw gegevens
M/V
Dit nummer vind je achteraan je identiteitskaart. Het begint met je geboortejaar, maand en dag. Vul dit nummer als volgt in: jj.mm.dd-???.??.
2. Gegevens onderwijsinstelling
3. Gegevens stage
Omschrijf aan welk project je wenst mee te werken, bij welke directie je aan de slag wil, welke taken je wil uitvoeren, ...
Voeg eventueel een stagedocument van je school toe.
Slechts één bestand.
1 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png.