Aangifte van adreswijziging

Aanvrager
Oud adres
Woonstcontrole
Vul hier de momenten in waarop je meestal thuis te vinden bent.
Nieuw adres

Vul de datum in van de eerste dag dat je op het nieuwe adres woont. Adreswijzigingen kunnen pas vanaf deze datum geregistreerd worden.

Personen die mee verhuizen

Hieronder vul je de namen van de persoon of personen in die mee verhuizen. Dit gaat enkel om personen waarmee je nu al op hetzelfde adres woont (zelfde domicilie). Belangrijk!Bij elke persoon vermeld je ook de nationaliteit!

nn.nn.nn-nnn.nn
nn.nn.nn-nnn.nn
nn.nn.nn-nnn.nn
nn.nn.nn-nnn.nn
nn.nn.nn-nnn.nn
Persoon die mee verhuist (6)
Persoon die mee verhuist (7)
Persoon die mee verhuist (8)