Aangifte van adreswijziging

Vul dit formulier in als  je effectief in je nieuwe woning woont.

1. Als je de Belgische nationaliteit hebt, kan je onderstaand invulformulier gebruiken

2. Heb je niet de Belgische nationaliteit en ben je al ingeschreven op een adres in België, dan kan je eveneens onderstaand invulformulier gebruiken 

3. Heb je niet de Belgische nationaliteit, maar ben je nog niet ingeschreven in België, maak dan een afspraak via bijgaande link.

Afspraak adreswijziging andere nationaliteit

Let op ! Als je verhuist buiten Kortrijk, dient de adreswijziging te gebeuren bij de nieuwe gemeente en heeft het geen zin om onderstaand formulier in te vullen.

Aanvrager
Oud adres
Woonstcontrole
Vul hier de momenten in waarop je meestal thuis te vinden bent.
Nieuw adres

Vul de datum in van de eerste dag dat je op het nieuwe adres woont. Adreswijzigingen kunnen pas vanaf deze datum geregistreerd worden.

Personen die mee verhuizen

Hieronder vul je de namen van de persoon of personen in die mee verhuizen. Dit gaat enkel om personen waarmee je nu al op hetzelfde adres woont (zelfde domicilie). Belangrijk!Bij elke persoon vermeld je ook de nationaliteit!

nn.nn.nn-nnn.nn
nn.nn.nn-nnn.nn
nn.nn.nn-nnn.nn
nn.nn.nn-nnn.nn
nn.nn.nn-nnn.nn
Persoon die mee verhuist (6)
Persoon die mee verhuist (7)
Persoon die mee verhuist (8)