Medische fiche Wasper 2022

Let op: hier noteer je het adres waar het kind gedomicilieerd is. Dat is dus het adres dat op het identiteitskaartje staat of gekend is bij de overheid. In dit webformulier vind je ook nog een vraag 'Nog zaken die we moeten weten...'. Daar kan je eventueel noteren dat het kind nog een ander adres heeft en dat complete adres invullen. Dat adres kunnen we dan opnemen in onze verzendlijst voor communicatie over de speelpleinwerking. 
Vul hier de cijfers van het rijksregisternummer in, met de punten en het streepje zoals: '00.00.00-000.00'. Je vindt dit nummer op de kids ID, eID of het klevertje van de mutualiteit. 
Let goed op dat je het juiste nummer noteert van de UiTPAS die bij het kind/jongere hoort. Nog geen UiTPAS? Koop een uitpas bij het onthaal van De Warande. 
Noteer hier het nummer van de smartphone van één van de ouders die het vlotst te bereiken is op het moment dat het kind of de jongere deelneemt aan de speelpleinwerking. 
Mijn kind heeft extra zorgen nodig

Jouw kind heeft een zorgvraag. Neem daarom minstens één week vóór de vakantie contact op met de speelpleinverantwoordelijke via 056 27 73 76, zoe.trappeniers@kortrijk.be of spring na afspraak even bij Zoé binnen. Het is belangrijk dat we samen een zorgfiche voor jouw kind opstellen.

Belangrijk dat je goed omschrijft welke extra zorgen jouw kind nodig heeft. Zo kunnen we beter inschatten of deelnemen aan speelpleinwerking Wasper voor jouw kind haalbaar is. Let op, een persoonlijk contact met de speelpleinverantwoordelijke blijft vereist. 
Medische fiche
Medische fiche
Behoort het kind tot een risicogroep of is er sprake van een chronische aandoening?
Is er toestemming van de arts en/of ouder(s) om deel te nemen aan het aanbod?
Het kind lijdt aan
Als er geen aandoeningen zijn, maak je alleen de bovcenste keuze. 
Het kind eet
Vink niets aan, als er geen vereisten zijn met betrekking tot voeding. 
Moet het kind medicatie innemen tijdens de speelpleinwerking?
Het is belangrijk dat de speelpleinverantwoordelijke vooraf weet welke medicatie moet worden gegeven, wanneer en welke hoeveelheid. Zet de naam van het kind op de verpakking van de medicatie. De medicatie moet afgegeven worden bij het aanmelden van het kind 's ochtends. 
Ik geef toestemming om bij hoogdringendheid aan het kind een dosis via de apotheek vrij te verkrijgen pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen
Animatoren van Wasper mogen - behalve EHBO - niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen zoals Perdolan, Dafalgan of aspirines. Hier kan je hen de toestemming geven zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten. 
Werd het kind gevaccineerd tegen tetanus?
Kan het kind zwemmen?
Is het kind vlug moe?
Kan het kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar leeftijd?

Contactgegevens en identificatiegegevens worden bijgehouden in de administratie van speelpleinwerking Wasper / De Warande en zijn nodig voor de dagelijkse werking. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties of werkingen. Ze blijven voor de speelpleinwerking Wasper / De Warande beschikbaar zolang het kind aan de werking deelneemt. De informatie over de gezondheidstoestand van het kind wordt per schoolvakantie bijgehouden en wordt niet doorgegeven, tenzij aan medische hulpverleners. We maakten met animatoren afspraken om met de beschikbare informatie vertrouwelijk om te gaan. 

Noteer de voor- en familienaam, het mobiel nummer en relatie (ouder/voogd/pleegouder/opvoeder/...)
Noteer de voor- en familienaam, het mobiel nummer en relatie (ouder/voogd/pleegouder/opvoeder/...)
Vul 'geen' in als er geen speciale regelingen zijn. 
Toestemming gebruik beeldmateriaal
Vink 'akkoord' aan als je als ouder/voogd de toestemming geeft aan Speelpleinwerking Wasper, De Warande en Stad Kortrijk om foto’s en beeldmateriaal genomen op de werking te gebruiken in publicaties van promotionele en publicitaire aard (nieuwsbrief, infofolder, website, FB-pagina, Instagram, …).