Aanmelding brugfiguren onderwijs

Naam school
De ouders zijn op dit moment niet op de hoogte van de hulpvraag omdat...
Is er voor dit gezin contact met het CLB (contactpersoon/ trajectbegeleider)?