Feitenfiches kennisnetwerk detailhandel

Via het kennisnetwerk detailhandel kan je heel wat kerncijfers vinden over de detailhandel in Vlaanderen en Kortrijk in het specifiek. Alle cijfers zijn terug te vinden op de website van het Kennisnetwerk Detailhandel.

De feitenfiches, opgemaakt door Geo Intelligence, Idea Consult en MAS, bevatten heel wat nuttige informatie voor retailers:

  1. Overzicht gegevens demografie, toerisme en werkgelegenheid
  2. Overzicht winkelaanbod en koopstroomgegevens
  3. Winkelaanbod en branchemix per deelgemeente van Kortrijk
  4. Winkelaanbod en koopstroomgegevens per winkelgebied

De feitenfiches van 2014, 2015 en 2016 kan je downloaden in pdf formaat: