Europese sportstad 2018 kandidatuur - bidfile

 

De Stad Kortrijk voert reeds decennia lang een breed en gedragen sportbeleid. Het is een mooie kans om dit ook eens echt te benoemen. Vandaar dat Kortrijk ambieert om in 2018 een jaar lang de titel Europese Sportstad te dragen. De Kortrijkse sportdienst als zelfstandige entiteit bestaat sinds 1969. In deze bijna halve eeuw kende de sport in Kortrijk een exponentiële evolutie en kan deze prat gaan op een pak realisaties. Tegelijkertijd staat de sport in Kortrijk voor een scharnierpunt naar de toekomst met veel hernieuwde beleidsambitie.

Kortrijk, stad van 7 bruggen, heeft de intentie om de inwoners via sport te verbinden en bruggen te slaan naar andere domeinen, partners en doelgroepen. Deze bruggen symboliseren de ambities in deze kandidatuurstelling. Het stadsbestuur wil verder haar gulden sporen drukken, aangepast aan de nieuwe noden en wensen van de meer dan 75.000 inwoners die de stad rijk is. Extra aandacht gaat hierbij naar een gezond, duurzaam en resultaatgericht sportbeleid met specifieke stimuli voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Dit uitgangspunt sluit perfect aan bij de vijf grote doelstellingen van ACES Europe: plezier bij het sporten, gedrevenheid om iets te bereiken, fair play respecteren, gemeenschapsgevoel versterken en verbeteren van de levenskwaliteit.

In het Plan Nieuw Kortrijk, het Kortrijkse beleidsplan 2013-2019, is sport het visitekaartje van de stad. Deze kandidatuurstelling voor Europese Sportstad dient dan ook als krachtig statement. De stad is in volle ontwikkeling op infrastructureel gebied. Het sportbeleid ziet hier een aantal mogelijkheden om kansen te benutten en de inwoners te geven waar zij recht op hebben: een stad waar het goed leven is en waar gezondheid en welzijn belangrijke maatschappelijke waarden zijn. Sportclubs met hun vele vrijwilligers zijn de hoeksteen van het sportbeleid, maar sport en bewegen wordt ook meer en meer ingezet als middel om het lichamelijke en psychische welzijn van iedereen te bevorderen.

Vandaag de dag staan sport, bewegen, gezondheid en lichamelijk welzijn voor een streven naar een hogere levenskwaliteit terwijl in het verleden sport meer als fysieke inspanning ter voorbereiding van competitie werd gezien. Sport is gemeengoed geworden en een zaak voor iedereen, jong en vitaal oud. Sport is niet enkel een verticaal beleidsdomein maar is een krachtig instrument voor de bevordering van de sociale cohesie en de individuele en collectieve gezondheid en leefbaarheid. Het mandaat om de titel Europese Sportstad te mogen dragen, kan enkel een vliegwiel zijn richting toekomst om een pak acties te ondernemen en evenementen te organiseren met het oog op een gezond en aangenaam beweeg- en beleefmilieu in deze ambitieuze stad. Tegelijk is er ook het besef dat de titel heel wat opportuniteiten creëert voor het aantrekken van prestigieuze nationale en internationale events. Europese contacten zullen geïntensifieerd worden, wat een verrijking voor de stad en de regio met zich meebrengt. Kortrijk heeft immers ook op toeristisch vlak heel wat te bieden, met zowel historische sites als moderne en vernieuwende architectuur.

Dit label is een kruitvat van inspiratie, een springplank naar meer, naar een nog sterker sportbeleid. Het label moet zowel aan de individuele sportbeoefenaar, de clubs, de scholen als de vele andere stakeholders de fierheid geven om nog meer de sportbeleving uit te dragen als belangrijke waardemeter van geluk. Deze kandidatuurstelling is voor het stadsbestuur een engagement om blijvend in te zetten op sport en bewegen en op de brede waarden die sport in zich draagt. De durf en de moed zijn er om hierin te investeren, in mensen en middelen. De Stad Kortrijk is al jaren een voorbeeld voor heel wat Vlaamse steden en gemeenten als het gaat om visie en geïntegreerd beleid op het vlak van sport. Al vele malen speelde Kortrijk een voortrekkersrol en bewees ook op sportief vlak een stad van nieuwe ideeën en dynamische initiatieven te zijn. Met die rijke erfenis kan de Stad verder investeren in een mooie toekomst waar sport staat voor beleven, bewegen, ontmoeten.