Ecosportieve sportclub - Communicatie

Bepaal de belangrijke milieu-uitdagingen van de club aan de hand van volgend schema:

tabel ecosportieve sportdienst

Dit schema wordt het best opgesteld in samenspraak  met het bestuur en leden van de club. Het is nuttig dat alles gedragen wordt door gans de club. Als club is het ook belangrijk om niet onmiddellijk veel doelen voorop te stellen. Maximum 3 doelen zijn haalbaar. Hou de doelstellingen en acties zo concreet. Zoek een actie die past in de geest van de club.
Maak een actieplan op voor de komende 3 jaar met telkens een paar doelstellingen erbij zodat als haalbaar en overzichtelijk blijft.

Lijst alle acties op en geef per actie aan:

  • welke resultaat gehaald moet worden, dus wat de doelstelling van de actie is
  • wat de actie concreet houdt
  • wie de actie gaat uitvoeren
  • tegen wanneer

Koppel aan een doelstelling een actie. Verzamel alle acties. Ook hier moeten er keuzes gemaakt worden. Maak daarbij volgende afwegingen:

  • benodigde middelen: wat kost de ingreep? Is een investering nodig of kan het  op een andere manier worden opgelost?
  • termijn: ga na hoeveel tijd nodig is om de verbetering te realiseren. Kan het  snel of vraagt het wat meer tijd. Wie kan de actie uitvoeren?
  • draagvlak: ga als bestuur na of je een draagvlak kunt krijgen van alle leden. Dit is van groot belang om mensen mee te krijgen in de verandering en hen zelf ook actief daaraan te laten bijdragen.
  • samenwerking: kan de club dit zelf of vraagt de actie een samenwerking met anderen (bv stad, sportfederatie,…).

Aarzel niet om bij te sturen en niet-behaalde doelen van een jaar opnieuw op het actieplan te zetten. Houdt de acties zo leuk mogelijk… Plaats af en toe tips op de website van de club! Leuk is als er een actie gerealiseerd is en dit gedeeld wordt met alle leden van de club. Zo blijft iedereen betrokken.