Wat is de maandelijkse autovrije zondag in de Kortrijkse binnenstad?

  • Kortrijkse binnenstad = de fietszone zoals ingevoerd op 28 juni 2019.
  •  Alle ondergrondse parkeergarages blijven toegankelijk.
  • Zondag = tussen 10 uur en 18 uur.
  • Autovrij = er mogen geen gemotoriseerde voertuigen rondrijden. Dus wel steps,  elektrische fietsen, …
  • Autovrij Parkeervrij: geparkeerde wagens mogen blijven staan maar je mag er niet mee rijden. Als je je auto nodig hebt die dag plaats hem dan de dag ervoor of op zondagochtend vóór 10 uur buiten de autovrije zone.
  • Doorgangsbewijzen zijn beschikbaar voor wie beroepsmatig zorg moet verlenen.
    Vraag die vooraf aan via 1777. Doorgangsbewijzen kunnen ook afgeleverd worden aan personen die minder mobiel zijn.
  • De Lijn behoudt zijn dienstverlening. Ook taxi's krijgen doorgang.