Digitaal referendum

Niet minder dan 9880 Kortrijkzanen lieten hun stem horen in het eerste digitaal referendum. Op de vraag of een maandelijkse autovrije zondag een goed idee is, antwoordden jullie negatief.

Het stadsbestuur wil alle deelnemers bedanken. Het digitale referendum is een belangrijke stap in het betrekken van onze inwoners bij grote beslissingen in onze stad.

57 % van de stemmers gaat niet akkoord dat de Kortrijkse binnenstad één vaste zondag per maand autovrij wordt. Het stadsbestuur respecteert dit signaal van de Kortrijkzanen. We blijven hoe dan ook verder werken aan veilig en vlot verkeer, niet alleen in de binnenstad, maar ook in de rand en de deelgemeenten.

Het digitaal referendum keert volgend jaar terug met een nieuwe stelling. Deze keer zullen jullie mee kunnen bepalen wat de vraag zal zijn. Meer informatie hierover verneem je in een volgend stadsmagazine. We hopen ook dan weer op jullie massale deelname. Samen maken we van Kortrijk de Beste Stad van Vlaanderen.

Resultaat eerste digitaal referendum

Je kan de uitzending ook volgen via

YouTube Live via het kanaal van Stad Kortrijk 

Wat is de maandelijkse autovrije zondag in de Kortrijkse binnenstad?

  • Kortrijkse binnenstad = de fietszone zoals ingevoerd op 28 juni 2019.
  •  Alle ondergrondse parkeergarages blijven toegankelijk.
  • Zondag = tussen 10 uur en 18 uur.
  • Autovrij = er mogen geen gemotoriseerde voertuigen rondrijden. Dus wel steps,  elektrische fietsen, …
  • Autovrij ≠ Parkeervrij: geparkeerde wagens mogen blijven staan maar je mag er niet mee rijden. Als je je auto nodig hebt die dag plaats hem dan de dag ervoor of op zondagochtend vóór 10 uur buiten de autovrije zone.
  • Doorgangsbewijzen zijn beschikbaar voor wie beroepsmatig zorg moet verlenen.
    Vraag die vooraf aan via 1777. Doorgangsbewijzen kunnen ook afgeleverd worden aan personen die minder mobiel zijn.
  • De Lijn behoudt zijn dienstverlening. Ook taxi's krijgen doorgang.