Digitaal referendum 2023

09 oktober 202315 oktober 2023

Hoe wil jij de openbare verlichting 's nachts? 

De resultaten

10.673 Kortrijkzanen brachten tussen maandag 9 oktober 8 uur en zondag 15 oktober 16 uur een geldige stem uit. Stemmen kon via Mijn Burgerprofiel of identiteitskaartnummer. 

 • 7.001 Kortrijkzanen stemden om de verlichting weer aan te leggen, dat is 66 %.
 • 3.672 Kortrijkzanen stemden om de verlichting gedoofd te houden, dat is 34 %.
 • 6.982 Kortrijkzanen brachten hun stem uit via Mijn Burgerprofiel.
 • 3.691 Kortrijkzanen brachten hun stem uit via het identiteitskaartnummer.

Hoe pakken we de omschakeling aan?

Tegen 1 januari 2024 zullen alle voedingskasten opnieuw aangepast zijn. De omschakeling van de meer dan 600 kasten gebeurt stapsgewijs en manueel sinds 24 oktober. Netbeheerder fluvius moet deze kasten ombouwen om weer op het oude brandregime te kunnen werken. Zodra een elektriciteitskast omgebouwd is, gaat de openbare verlichting diezelfde avond weer aan.

Volgorde: Er wordt gestart in het noorden van Kortrijk, in Heule en vandaar wordt in tegenwijzerzin verder gewerkt met achtereenvolgens Bissegem, Marke, Aalbeke, Rollegem, Bellegem, Kooigem en Kortrijk. 

De hele operatie zal ongeveer 8 weken in beslag nemen, dus in die periode zullen er verschillen in brandregime zichtbaar zijn, zelfs tot op straatniveau. Ook kan het gebeuren dat er lampen overdag zullen branden wanneer er aanpassingen gebeuren aan die specifieke cabine.

De stelling

We wijzigen de uren van de openbare verlichting. Momenteel is deze gedoofd (op bepaalde locaties) van zondag tot en met donderdag tussen 23 en 6 uur. Waar geef jij de voorkeur aan?

 • Doof de verlichting van zondag tot en met donderdag tussen 23 en 5 uur.

 • Laat de verlichting de hele nacht branden.

Wat is het digitaal referendum?

Met het digitaal referendum krijgen inwoners een actieve en doorslaggevende stem over een bepaald onderwerp. Dit jaar beslist de Kortrijkzaan over het al dan niet doven van de openbare verlichting tijdens de nacht. De 4de editie loopt van maandag 9 oktober (8 uur) tot en met zondag 15 oktober (16 uur). 

LET OP: Enkel Kortrijkzanen die 16 jaar of ouder zijn kunnen deelnemen aan de stemming. 

Aanleiding

In het najaar van 2022 werd de openbare verlichting gedoofd van zondag tot en met donderdag tussen 23 en 6 uur. De hoge energieprijzen lagen aan de basis van deze keuze. Belangrijke gewestwegen, de R36, gevaarlijke kruispunten en de kernen van de deelgemeenten en het stadscentrum bleven wel de hele nacht verlicht omwille van hogere verkeersintensiteiten en veiligheidsredenen. Het plan van waar wel en waar niet gedoofd wordt vind je terug op www.kortrijk.be/openbareverlichting. 

Momenteel is 30% van de straatverlichting LED-verlichting. Het voordeel van LED is dat het veel minder verbruikt en dat deze vorm van verlichting gedimd kan worden. Tegen eind 2028 zou Fluvius het volledige Kortrijkse grondgebied aanpakken. Tijdens de nacht kan de straatverlichting dan overal gedimd worden. 

In afwachting van deze verledding, leggen we de stelling voor aan de Kortrijkzanen, want de meningen zijn heel verdeeld. De voorstanders van gedoofde verlichting wijzen op budget en klimaat. Wie de verlichting terug aan wil, denkt voornamelijk aan  betere zichtbaarheid en een groter veiligheidsgevoel. 

De lichten zullen sowieso wel terug om 5 uur branden ipv 6 uur. Zowel mobiliteitsdata als meldingen via 1777 deden ons deze beslissing nemen. Veel mensen zijn op dat moment al onderweg voor het werk.

Enkele cijfers op een rijtje:

Financieel 

 • Verlichting uit: jaarlijkse kost van € 612.040 of een jaarlijkse meerkost van € 44.000 per jaar t.o.v. het huidig scenario (doven tot 6 uur) 

 • Verlichting aan: jaarlijkse kost van € 911.040 of een jaarlijkse meerkost van € 343.000 per jaar t.o.v. het huidig scenario.

 • Energieverbruik zal dalen door verdere omschakeling naar LED 

 • De kostprijs is afhankelijk van de energieprijzen van het moment, bovenstaande berekening is op basis van de huidige prijzen.

Natuur 

 • Verlichting uit: 170 MWh extra = 64.770 kg CO2 (dit is wat 2.591 bomen kunnen verwerken op jaarbasis)

 • Verlichting aan: 1.320 MWh extra = 502.920 kg CO2 = 20.117 bomen 

 • Verlichting uit: dieren (en mensen) behouden gezond dag/nacht ritme, natuurlijk bioritme blijft behouden

 • Verlichting aan: dieren (en mensen) raken verward (te vergelijken met een jetlag) 

Veiligheid 

 • Data van de politie toenen aan dat het aantal verkeersongevallen, auto- en woninginbraken gelijk bijven.

 • Kleine ongevallen (denk aan struikelen of vallen met de fiets) worden niet aangegeven bij de politie, we hebben dus ook geen zicht of hier een stijging is of niet.

 • Onveiligheidsgevoel stijgt wel, dit merken we aan de 109 meldingen via 1777. Studies wijzen uit dat een verminderde zichtbaarheid voor een verhoogd onveiligheidsgevoel zorgt.

Hulp nodig bij het stemmen?

Je kan elke werkdag tijdens de openingsuren stemmen in de (buurt)bib, ontmoetingscentra, wijkcentra en het stadhuis. Een medewerker helpt je daar graag. Ook zijn er digipunten waar je gratis gebruik kan maken van een computer en wifi, op bepaalde momenten zijn er vrijwilligers aanwezig die je kunnen helpen bij het stemmen. De locaties en tijdstippen kan je terugvinden op www.kortrijk.be/digipunt.

Heb je nog vragen? Bel of mail naar 1777.