28 november 202204 december 2022

Digitaal referendum 2022 

Hoe maken we Kortrijk nog netter?

Meer info over de vier vragen, lees je onderaan.

Dit zijn de resultaten

4.214 Kortrijkzanen stemden over het thema Nette Stad, 3.804 onder hen deden dat op een geldige manier. Dit zijn de resultaten. 

1. Akkoord dat we het reservatiesysteem voor recyclagepark Heule en Rollegem afschaffen?

- 78 % van de deelnemers stemde ja
- 22 % van de deelnemers stemde nee

2. Akkoord dat er hogere boetes worden gegeven voor het sluikstorten van klein afval?

- 90% van de deelnemers stemde ja
- 10% van de deelnemers stemde nee

3. Akkoord dat we handhaven en strenger toezien op het feit dat je voetpad, rioolputje en straatgoot vuilnis-, modder-en onkruidvrij moet zijn?

- 63% van de deelnemers stemde ja
- 37% van de deelnemers stemde nee

4. Akkoord dat we naast de GAS-boete ook de kost voor de stad voor het opruimen van sluikstorten aanrekenen?

- 85% van de deelnemers stemde ja
- 15% van de deelnemers stemde nee

Kevin en zijn team zorgen voor een nette stad

Digitaal referendum 2022

Wat is het digitaal referendum?

Met het digitaal referendum krijgen inwoners een actieve en doorslaggevende stem over een bepaald onderwerp. Dit jaar beslist de Kortrijkzaan over vier stellingen rond het thema Nette Stad. De 3de editie loopt van maandag 28 november (8u) tot en met zondag 4 december (16u). 

LET OP: Enkel Kortrijkzanen die 16 jaar of ouder zijn kunnen deelnemen aan de stemming. 

De vier stellingen

1. Akkoord dat we het reservatiesysteem voor recyclagepark Heule en Rollegem afschaffen?

Momenteel moet je via de stadswebsite een afspraak maken om de recyclageparken van Heule en Rollegem te bezoeken. Dit heeft voor- en nadelen: er zijn geen lange wachtrijen meer, maar door het reservatiesysteem moet je je bezoek steeds vooraf inplannen. Waar geef jij de voorkeur aan? In Rollegem kunnen we het reservatiesysteem onmiddellijk afschaffen. In Heule moeten we daarvoor eerst een aanpassing van de omgevingsvergunning aanvragen

2. Akkoord dat er hogere boetes worden gegeven voor het sluikstorten van klein afval?

Wie komt niet geregeld een blikje, flesje of gedumpte afvalzak tegen? Nu betaalt de sluikstorter hiervoor een boete tussen € 25 en € 350. Moet deze minimumboete hoger zijn?
Nu wordt er meestal een minimumboete van €25 gegeven bij kleine inbreuken zoals weggooien van peuken op de straat. Deze minimumboete zou dan opgetrokken kunnen worden naar een hoger bedrag. 

3. Akkoord dat we handhaven en strenger toezien op het feit dat je voetpad, rioolputje en straatgoot vuilnis-, modder-en onkruidvrij moet zijn?

Wist je dat iedereen verplicht is om zijn voetpad, straatgoot en rioolputje voor de woning proper en niet-hinderlijk te houden? Dat wil zeggen: onkruid wieden*, vegen, ijs- en sneeuwvrij houden in de winter … Nu geeft de stad hier nog geen boetes voor. Ben jij van mening dat we in de toekomst wel strenger moeten optreden door eerst te sensibiliseren, dan te waarschuwen en tot slot te beboeten? * met onkruid wieden bedoelen we niet dat elk grassprietje of mooi stoepplantje weg moet, we gaan hier niet al te streng mee om.

4. Akkoord dat we naast de GAS-boete ook de kost voor de stad voor het opruimen van sluikstorten aanrekenen?

Sluikstorten opruimen en verwerken, vraagt inzet van stadspersoneel. Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ passen we momenteel nog niet toe. Moeten we de opruimen verwerkingskosten die de stad maakt, ook doorrekenen aan de sluikstorter?

Hulp nodig bij het stemmen?

Je kan elke werkdag tijdens de openingsuren stemmen in de (buurt)bib, ontmoetingscentra, wijkcentra en het stadhuis. Een medewerker helpt je daar graag. Heb je nog vragen? Bel of mail naar 1777.

Extra info bij de stellingen