Subsidies voor verenigingen

Erkenning en basissubsidie socio-culturele verenigingen

Basissubsidie
De erkende culturele en socio-culturele verenigingen kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen.

Overige subsidies

Projectsubsidie
Subsidie voor socio-culturele verenigingen, cultuurorganisaties en kunstenaars
Professionele organisaties
Subsidie voor professionele organisaties die een reguliere werking ontwikkelen inzake bovenlokale kunst, cultuur of erfgoed
Muziekonderricht
Subsidie voor organisatie van muziekonderricht door erkende Kortrijkse muziekverenigingen

Subsidies jeugd en sport