Geboorte, adoptie, erkenning

Naamskeuze
Familienaam/voornaam van uw kind volgens het Belgisch recht.
Adoptie
Wat is adoptie en wat zijn de voorwaarden.