Huishoudelijk reglement Depart XXL

HUISHOUDELIJK REGLEMENT – evenementen DepartXXL Kortrijk

Artikel 1: Bij de aankoop van een toegangsticket en/of iedereen die dit evenement betreedt verklaart zich akkoord met onderstaand reglement. In geval van niet-naleving ervan hebben de organisatoren het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen.

Artikel 2: De organisatoren van het evenement behouden volgende rechten;

 1. De leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst en dit opnieuw willekeurig fouilleren of controleren tijdens een willekeurig tijdstip.
 2. De zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker;
 3. De handtassen en ander tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker, rugzakken worden niet toegelaten op het evenement.

Artikel 3: Volgende voorwerpen zijn verboden op het evenementterrein;

 1. Eigen eten, eigen drank of andere vloeistoffen
 2. Gevaarlijke en/of storende voorwerpen
 3. Dieren (uitgezonder geleide honden)
 4. Deodorant in de vorm van spuitbussen

Artikel 4: De organisatoren en de politie behouden zich bovendien het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen indien een persoon;

 1. Verdacht is van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid;
 2. Gedrag stelt dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het evenement of de omgeving ervan;
 3. Zichtbaar onder invloed is van alcohol of drugs;
 4. Zich agressief of hinderlijk gedraagt;
 5. Betrapt wordt op wildplassen of ander niet toegelaten gedrag.
 6. Zich niet houdt aan de afspraken betreffende Covid-19:
 • Bij het binnenkomen, het verlaten en het zich bewegen op het terrein (toiletbezoek) houdt men ten allen tijde rekening met social distance (1,5m) en houdt met het mondmasker op.
 • Het mondmasker kan men enkel laten zakken voor het drinken van een drankje.
 • Eens men een bubbel (stoel) is toegewezen blijft men zitten en verlaat men enkel de stoel voor toiletbezoek of het verlaten van de site.  

Artikel 5: Het verbruik van alcoholische dranken is voor min 16-jarigen verboden. Het verbruik van gedistilleerde dranken is voor min 18-jarigen verboden.

Artikel 6: Let goed op je spullen! De organisatie is niet verantwoordelijke voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of andere schadegevallen.

Artikel 7: Bekers of consumpties meenemen buiten het evenementterrein is verboden.

Artikel 8: Op vraag van de organisatoren moet men te allen tijde het toegangsbewijs tonen, bij afwezigheid ervan zal de persoon in kwestie het evenement ontzegd worden (tijdelijk).

Artikel 9: Toegangstickets worden niet terugbetaald noch ingewisseld, ook niet bij een gewijzigd programma.

Artikel 10: Door het betreden van het evenementterrein geeft u automatisch toestemming dat foto’s, reportages of videomateriaal gebruikt wordt voor publicatiedoeleinden

Artikel 11: Personen jonger dan 18 jaar ten laatste op 10 oktober 2020, worden niet toegelaten tot het domein.

Artikel 12: In geval van overtreding van bovenstaand reglement worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht of kan er een klacht worden ingediend.