Missie en visie Deelfabriek

Visie

  • Lokaal, duurzaam en slim consumeren promoten
  • Armoedebestrijding
  • Burgerparticipatie stimuleren
  • Zelfredzaamheid verhogen
  • Mensen op sleeptouw nemen voor een socialere, betaalbare en warme buurt. 

Missie

  • De Deelfabriek staat voor een nieuwe manier van leven en kijken die inspeelt op de groeiende trend van deel- en hergebruikeconomie. 
  • De Deelfabriek wil delen promoten als alternatief voor bezitten en bestaande lokale (burger-) initiatieven binnen deze filosofie ondersteunen in hun verdere ontwikkeling.
  • De Deelfabriek schept een warm empowerend en autonoom klimaat waarbij diverse initiatiefnemers elkaar kunnen vinden en versterken.
  • Vanuit een gedeelde visie op 'delen' maken we de verbinding met mensen die willen besparen, consuminderen, duurzamer leven of zelfredzamer worden.