De Weg uit de Crisis

Toen het jaar begon, had niemand kunnen voorspellen dat 2020 zo zou verlopen.

Het coronavirus heeft lelijk huisgehouden in de wereld, in ons land en in Kortrijk. We voelen de impact ervan in alle geledingen van onze samenleving. Vele mensen werden ziek en heel wat Kortrijkzanen betreuren het verlies van geliefden. Het publieke leven viel stil en we werden afgesloten van familie en vrienden. De economie krijgt rake klappen en onze ondernemers maken zich zorgen over hoe het nu verder moet met hun zaak. Corona treft ons allemaal. En toch hebben we Kortrijk op zijn best gezien. 

Een stad die helpt. Waar de helden van de zorg zich dag en nacht inzetten om mensen te helpen. De vele vrijwilligers die zich spontaan melden om boodschappen te doen of te koken voor mensen die het nodig hebben. Met stadsmedewerkers die alle 70-plussers en andere kwetsbare mensen in onze stad opbellen om te vragen hoe het met hen gaat en of ze hulp kunnen gebruiken. 
   
Een stad met verantwoordelijke bewoners. Waar de overgrote meerderheid van de Kortrijkzanen zich strikt aan de regels van de lockdown houden. Ook al is dat vaak niet evident. Maar we doen het omdat het levens redt.  

Een stad die veerkrachtig is. Waar mensen blijven verder werken om de economie draaiende te houden. Met ondernemers die creatief aan de slag gaan met take away of leveringen aan huis om hun klanten op een veilige manier toch te kunnen bedienen.

In de strijd tegen een onzichtbare vijand heeft Kortrijk zich een stad getoond waar we dan wel netjes op afstand bleven, maar wel figuurlijk samen kwamen en gezamenlijk het coronavirus terugdrongen. Een stad om trots op te zijn. Nu we stap voor stap onze vrijheid terugkrijgen, willen we met diezelfde inzet in het offensief gaan om samen de weg uit de crisis te nemen. Dat doen we met dit ambitieus plan. 

De coronacrisis toont opnieuw het belang aan van een goede zorg voor mensen die kwetsbaar zijn. We blijven in de eerste plaats waakzaam om een verdere verspreiding van het virus te voorkomen. In het bijzonder in de woonzorgcentra die coronaproof zijn en zorgen voor een menswaardig en veilig perspectief om onze bewoners bezoek te kunnen laten ontvangen. Ook Kortrijkzanen die financieel en psychologisch moeilijkheden hebben als gevolg van de coronacrisis, helpen we.

Ook op economisch vlak willen we veel meer doen dan de schade beperken. De komende jaren wordt de strijd geleverd om de status van hét commerciële en shopping centrum van Zuid-WestVlaanderen. Die strijd willen we winnen. We geven de Kortrijkse economie een kickstart met meerdere premies en rollen een campagne uit om Kortrijk nog meer op de kaart te zetten.  

We hebben oog voor het belang van vrijetijdsbeleving. Het zal tijdelijk anders moeten dan voorheen, maar cultuur, sport en jeugdwerking zijn cruciaal voor ons sociaal kapitaal. Vele verenigingen en vrijwilligers zetten zich hier belangeloos voor in en als stad willen we hen helpen om dit ook nu te blijven doen.

En we blijven volop investeren in onze stad. Ook die drive krijgt corona niet klein. Hulde aan onze stadsmedewerkers en de mensen die hier op het terrein aan verder werken. Als we zeggen dat we van Kortrijk de Beste Stad van Vlaanderen willen maken, dan doen we dat niet alleen in goede tijden, maar ook op moeilijke momenten. Dan komt het beste in onze stad naar boven. Zo komen we sterker uit deze crisis. 

Download het volledige plan

Raadpleeg het via ISSUU: