Onderwijs

De ministers van Onderwijs hebben in samenwerking met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes opgesteld dat aangeeft hoe de scholen zich moet organiseren op basis van de gezondheidssituatie.

Het plan houdt concreet rekening met verschillende ‘pandemieniveaus’, met meer of minder verspreiding van het coronavirus. Aan elk niveau zijn concrete maatregelen gekoppeld over onder meer het aantal leerlingen dat tegelijk op school zit, het aantal dagen op school, afstandsonderwijs, groepsactiviteiten, speelplaatsregels, mondmaskers, social distancing, verluchting, extra beschermingsmateriaal, inschrijvingen, stages, examens, ...

Meer info op de website van Onderwijs Vlaanderen

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs,  deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Kleuterscholen blijven open (GO! en Katholiek Onderwijs schorsen wel hun lessen kleuteronderwijs). Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Tussen 29 maart en 2 april wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaire niveau.

Basisonderwijs

Fase oranje

Secundair onderwijs

Fase oranje

Deeltijds kunstonderwijs

Fase rood

Volwassenonderwijs

Fase rood

Hoger onderwijs en universiteiten

Fase rood

Kinderopvang

De ministers van Welzijn hebben in samenwerking met de experts van de GEES en het agentschap Opgroeien een systeem met kleurcodes opgesteld dat aangeeft hoe de kinderopvang zich moet organiseren op basis van de gezondheidssituatie. Alle kinderen zijn in elk scenario welkom in de kinderopvang, behalve kinderen die ziek zijn of die in verplichte thuisisolatie moeten. 

Het plan houdt concreet rekening met verschillende ‘pandemieniveaus’, met meer of minder verspreiding van het coronavirus. 

  • In niveau geel is het risico laag.
  • In niveau oranje is het risico matig .
  • In niveau rood is het risico hoog. 

Sommige opvanginitiatieven kampen momenteel met personeelsgebrek door ziekte en thuisquarantaine. In dit geval zal de opvang keuzes maken wie gebruik kan maken van de opvang. 

Sinds 2 november ’20 geldt voor de kinderopvang code rood. 
Antwoorden op de meest gestelde vragen