Onderwijs en kinderopvang

Scholen

Wat de vooruitzichten op langere termijn betreft, wordt de start van het nieuwe schooljaar al volop voorbereid. De ministers van Onderwijs hebben in samenwerking met de experts van de GEES een systeem met kleurcodes opgesteld dat aangeeft hoe de scholen zich moet organiseren op basis van de gezondheidssituatie.

Het plan houdt concreet rekening met verschillende ‘pandemieniveaus’, met meer of minder verspreiding van het coronavirus. Aan elk niveau zijn concrete maatregelen gekoppeld over onder meer het aantal leerlingen dat tegelijk op school zit, het aantal dagen op school, afstandsonderwijs, groepsactiviteiten, speelplaatsregels, mondmaskers, social distancing, verluchting, extra beschermingsmateriaal, inschrijvingen, stages, examens, ...

  • In niveau groen is het risico op besmetting zo goed als onbestaand.
  • In niveau geel is het risico laag.
  • In niveau oranje is het risico matig .
  • In niveau rood is het risico hoog. 

Zonder nieuwe escalatie van het virus zouden de scholen op 1 september 2020 starten in niveau geel. Vanaf niveau geel maakt elke school een lokale risicoanalyse, op grond waarvan wordt vastgelegd onder welke voorwaarden ze geheel of gedeeltelijk kan functioneren.

Meer info op de website van Onderwijs Vlaanderen

BASISONDERWIJS

In het basisonderwijs blijven de scholen in elk pandemieniveau vijf dagen per week open voor alle leerjaren. Voor kinderen onder de 12 jaar is het risico op besmetting klein, waardoor de kleuter- en de lagere scholen volgend schooljaar niet meer collectief gesloten zullen worden. Als er een besmetting in de groep zelf is van de schoolgaande kinderen, ligt de situatie anders.

Lees hier alles over de heropening van het Conservatorium