Hoe organiseer ik met respect voor de coronamaatregelen?

Stappenplan voor Coronaproof organiseren

1. Hou bij het uitdenken van je initiatief steeds rekening met de gouden basisregels

 • Maximale afstand
  »  1,5 m afstand houden
  »  looplijnen
 • Maximale hygiëne
  »  handen wassen en ontsmetten
  »  ‘high touch’ oppervlakken ontsmetten (klinken, stoelen, tafels, bancontact toestel, etc.)
  »  voldoende ventilatie
 • Maximale data
  »  richtlijnen veiligheidscommunicatie (affichering en sensibilisering)
  »  aanwezigheden bijhouden

2. Je organiseert iets op openbaar domein en/of je organisatie is publiek toegankelijk en/of je organiseert iets voor meer dan 200 personen

 • Vul hier de CERM (CovidEventRiskModel) tool verplicht in.
  Na het invullen van deze vragenlijst zal je onmiddellijk kunnen vaststellen of jouw evenement corona-proof georganiseerd is  en groen licht krijgt. 
  Bij oranje licht, krijg je wat aandachtspunten mee en kan je verder werken op de tool tot je groen licht krijgt.  Het eventprotocol kan je verder helpen.
 • Vraag je evenement aan via het evenementenloket en voeg de pdf met de ingevulde CERM-tool toe aan je aanvraag.
 • Het evenementenloket bekijkt jouw aanvraag samen met de CERM-tool en beslist op basis van deze documenten of het evenement kan plaatsvinden.

 • Het evenementenloket bezorgt de toelating en de nodige documenten. 

 • Als organisator blijf jij verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen in je tool. 
 • De toelating van de stad en jouw positieve CERM-tool dien je te kunnen voorleggen op vraag tijdens jouw evenement.

3. Zaaluitbaters van permanente infrastructuren (met zittend publiek) kunnen een uitbreiding vragen

Vanaf nu kan je via evenementen@Kortrijk.be de uitbreiding op je Kortrijkse vaste infrastructuur aanvragen.  
Dien je plan in, samen met je CERM en CIRM en wij doen het nodige.

4. Je organiseert iets op privédomein en/of je organisatie is niet publiek toegankelijk en/of je wilt minder dan 200 personen bereiken

Volg de richtlijnen event protocol

Wil je weten of je organisatie corona-proof is, vul dan de CERM-tool?  
Vul het Covid EventRisk model in 
Dan weet je onmiddellijk of jouw aanpak rood, oranje of groen licht krijgt. Bij oranje krijg je tips om je organisatie te verbeteren…

Protocollen andere sectoren

Extra tips nodig? Problemen? Aarzel niet om ons te contacteren op 056 27 74 00 of evenementen@kortrijk.be      

Ik organiseer.be

 

Regels voor samenscholingen - Ministerieel Besluit (18/10/2020) Geldig tot 19/11/2020.
 • Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur.
  Afwijking: alle logiesvormen, met inbegrip van hun restaurant maar met uitzondering van hun andere drankgelegenheden, en dit uitsluitend voor de gasten die er verblijven (dus: restaurant voor maaltijden kan, lobbybar voor een casual drankje niet)
 • Het is verboden om zich op de openbare weg en in de openbare ruimte te bevinden tussen 0.00 uur en 05.00 uur ’s morgens. Behalve in geval van essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals:
  - toegang tot medische zorgen
  - bijstand/zorgen te voorzien voor ouderen/minderjarigen/personen met een handicap en kwetsbaren
  - het uitvoeren van professionele verplaatsingen, met inbegrip van het woon-werkverkeer.
 • Handelsbeurzen ontvangen niet meer dan één bezoeker per 10m².

   

Info   

Max. personen 

Voorwaarden   

Sociale bubbel  

 

 

 • Elk huishouden mag maximum vier personen  tegelijkertijd in huis ontvangen. 
 • Met inbegrip van deze die plaatsvinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen.    
 • Privé-samenscholingen max. 4 personen    
 • Kinderen onder de 12 jaar worden niet meegerekend    

 

» Behalve als uw eigen gezin uit meer leden bestaat die onder hetzelfde dak wonen 

Jeugd (kampen, stages…)   

50  

 • De personen die samenkomen bij deze activiteiten moeten in eenzelfde groep blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep.

Georganiseerde activiteiten   

50  

 • Club of vereniging   
 • Met meerjarige trainer, begeleider, toezichter.  
 • Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is niet toegestaan  

Erediensten/religie/levensbeschouwing

200  

 • Social distance   
 • Max. 4 mensen (uitgezonderd gezinnen die meer dan 4 leden tellen) zittend aan tafels en telkens 1,5 m afstand tussen.  
 • Handhygiëne   
 • fysieke aanraking personen en voorwerpen verboden 
 • Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is niet toegestaan

Organisaties op Kortrijks grondgebied   

 
 • Affiches : mondmaskers verplicht voorzien   
 • alleen afzetten voor strikt noodzakelijke tijd: neus snuiten, liplezen voor doven en slechthorenden.  

  » Maximale social distancing en mondmaskers verplicht 

Dansen   

 
 • Verboden 

Horeca / Recepties / Feestzalen   

   

   

   

   

   

 
 • Inrichtingen die behoren tot de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden zijn gesloten, behalve voor het aanbieden en leveren van afhaalmaaltijden en niet-alcoholische dranken om mee te nemen tot ten laatste 22.00 uur.
 • Feest- en receptiezalen worden ook gesloten, behalve voor de organisatie van rouwmaaltijden na begrafenissen en crematies
   

Evenementen en publieke activiteiten

   

   

   

   

   

(Voor deze events moet de organisator CERM-scan aanleveren + kunnen voorleggen op event bij controle.)  

  

Organisator is verantwoordelijk voor het uitvoeren en laten naleven van de maatregelen beschreven in de CERM-scan.  

200 indoor 

 

 

400 outdoor 

 • Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en voeding is niet toegestaan
 • volgens geldend protocol, bij gebrek eraan gelden de ‘golden rules’
 • bijzondere voorwaarden:    
  • straat/buurtfeesten:
   » afstand ts tafels min.1,5m
   » max. 4 per tafel (uitgezonderd gezinnen die meer dan 4 leden tellen) 
   » aan eigen tafel blijven zitten
   » registratie van persoonsgegevens (na 14 dagen vernietigen)   
  • max. mondmaskers (evenementen, concerten, theater, verlaten van een tafel, …)   
  • sportwedstrijden: ieder mag deelnemen 
   maar bij meer dan 200 deelnemers of op openbare weg: voorafgaandelijke toelating van bevoegde gemeentelijke overheid vereist.
      
 • verplichting CERM/evenementenmatrix (+ verkrijgen goedkeuring via gemeentelijke overheid/evenementenloket): 
  » altijd op openbaar domein
  » altijd bij privé indien > 200 personen
  » <200 personen: invullen CERM matrix wordt aangeraden  
 • sluiting: 23u00  

   

  

Sportwedstrijden

 • Bij professionele OUTDOOR wedstrijden mogen maximum 400 personen bijwonen
 • Het aanbieden en nuttigen ter plaatse van drank en voeding is verboden. De kantines zijn gesloten.
 • Niet-professionele sportieve wedstrijden mogen enkel worden bijgewoond door leden van het huishouden van de deelnemers.
 • Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde lokale overheid vereist.

Markten, kermissen, …   

400 

 • max. markt: 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam   
 • protocol markten   
 • systeem voor telling aanwezigen   
 • eenrichtingsverkeersplan, afzonderlijke in-uit   
 • individueel gewinkeld – niet langer dan noodzakelijk   
 • Jaarmarkten, brocantemarkten, rommelmarkten, kerstmarkten en winterdorpen zijn NIET toegestaan
 • Max. aantal aanwezigen op een kermis: 200
 • Het is niet toegelaten om voeding en/of dranken aan te bieden voor consumptie ter plaatse
 • Bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen

Betogingen   

400 

 • Statisch   
 • enkel op openbare weg waar social distance gegarandeerd kan worden    
 • verplichting CERM/evenementenmatrix voorafgaandelijke toelatingvan   gemeentelijke overheid    
 • verboden tussen 00u00 en 05u00.   

GOUDEN REGELS   

 • Maximale fysieke afstand   
 • Maximale hygiëne   
 • Maximale data   
 

» 1,5 meter afstand houden
» looplijnen
» handen wassen en ->ontsmetten
» oppervlaktes ontsmetten
» voldoende ventilatie
» richtlijnen veiligheidscommunicatie
» registratie aanwezigheden, vernietigen na 14 dagen.