Youth for Music

Muziek voor iedereen

Kortrijk wil de Beste Stad van Vlaanderen worden en bindt daarom de strijd aan met armoede. Ook kansarme en kwetsbare jon­geren moeten actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Cultuurbeleving en vooral muziek spelen daarbij een belangrijke rol. Muziek brengt mensen samen, zorgt voor verbondenheid, vergroot het geluksgevoel en geeft energie.

 

Gratis instrument huren

Muziek stimuleert ook creativiteit. Daarom slaan Stad Kortrijk en Youth for Music, met Road Rock als hoofdsponsor, de handen in elkaar. Samen ondersteunen ze leerlingen van het Conservatorium met minder financiële draagkracht. Zo kunnen zij gratis een instru­ment huren tijdens de eerste schooljaren. Bij het eerste toonmoment in het derde of vierde jaar, krijgen tien leerlingen een extra onder­steuning, bijvoorbeeld voor de aankoop van een eigen instrument.

 

Voorwaarden

Om voor ondersteuning binnen de samenwerkingsovereenkomst Stadsbestuur Kortrijk en Youth for music in aanmerking te komen, moet de leerling aan bepaalde voorwaarden voldoen, hieronder beschreven. Bewijs hiervan wordt geleverd aan de hand van een attest tegen uiterlijk 30 september. 

 • De leerling is uitkeringsgerechtigd volledig werkloos of hij/zij is ten laste van een uitkeringsgerechtigd volledig werkloos gezinshoofd (attest werkwinkel). 
 • De leerling is (verplicht) ingeschreven als werkzoekende of hij/zij is ten laste van een dergelijk persoon (attest werkwinkel). 
 • De leerling ontvangt een leefloon van het OCMW of hij/zij is ten laste van een dergelijk persoon (attest OCMW leefloon). 
 • De leerling ontvangt een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag of hij/zij is ten laste is van een dergelijk persoon (attest OCMW/mutualiteit). 
 • De leerling is erkend als persoon met een handicap en ontvangt een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ). Voor volwassenen zijn er 2 types tegemoetkomingen: o Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’ (attest FOD SZ). 
  • Een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van vermindering met minstens 7 punten van het criterium ‘zelfredzaamheid’ (Attest FOD SZ of rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming van de FOD SZ blijkt). 
  • De leerling is begunstigde van een verhoogde kinderbijslag, erkend voor ten minste 66% (attest kinderbijslag). 
 • De leerling dient het bewijs in dat hij/zij in een gezinsvervangend tehuis of medisch-pedagogische instelling verblijft (attest instelling). 
 • De leerling dient het bewijs in dat hij/zij het statuut van erkend politiek vluchteling heeft of ten laste is van een dergelijke persoon (attest instelling). 
 • De leerling is in het bezit van een UiT-pas met kansenstatuut op naam (UiT-pas). 

 

Iedereen kan helpen

Wil jij jongeren een muzikaal duwtje in de rug geven? Doe een vrijblijvende bijdrage en help hen op weg met een gratis muziekinstrument. Elke steun is welkom. Meer info op www.youthformusic.be.