Corona updates Conservatorium

22 november 2021

In het deeltijds kunstonderwijs ligt de focus van de nieuwe coronamaatregelen op mondmaskerplicht en ventilatie. Een overzicht:

 • Het mondmasker wordt verplicht voor alle leerlingen vanaf 10 jaar. In de lesruimtes mag het enkel afgezet worden als leerlingen effectief neerzitten, als er voldoende afstand kan gehouden worden én als er ventilatie is. Bij het zingen moet het mondmasker te allen tijde aan blijven.
 • De komende weken zal er in elk leslokaal van het Conservatorium (en dus ook in de afdelingen) een CO2-meter komen. Die zal helpen om de luchtkwaliteit op te volgen. Omdat er vaak geventileerd moet worden, kan het fris worden in onze lokalen. Een warme trui is dus geen overbodige luxe.
 • Al onze geplande evenementen kunnen voorlopig nog steeds doorgaan. Vanaf 50 deelnemers wordt wel gewerkt met het Corona Safe Ticket. Een mondmasker is bij alle evenementen verplicht, zelfs als er met CST wordt gewerkt.

29 oktober 2021

Na de herfstvakantie, vanaf maandag 8 november, zijn deze maatregelen van kracht in het deeltijds onderwijs:

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle leerlingen 2.3 en 2.4 jongeren. Het mondmasker mag af als de leerlingen stilzitten in de les.
 • Leerkrachten moeten geen mondmasker dragen, op voorwaarde dat de klas voldoende geventileerd is en er afstand is tussen leerkracht en leerlingen.
 • Derden (ouders en andere bezoekers) dragen altijd een mondmasker in onze gebouwen.
 • Het Corona Safe Ticket is enkel verplicht voor voorstellingen vanaf 200 personen.

1 oktober 2021

Vanaf vandaag gelden er nieuwe coronaregels in het onderwijs in Vlaanderen. Ook het deeltijds kunstonderwijs volgt die nieuwe regels. De belangrijkste wijziging is het wegvallen van de mondmaskerplicht. Leerlingen, leerkrachten, administratief personeel en andere bezoekers van onze gebouwen zijn niet langer verplicht om een mondmasker te dragen, ook niet in onderling contact. Wie toch liever een mondmasker blijft dragen, is daar uiteraard vrij in. Het blijft trouwens nog steeds raadzaam om afstand te bewaren.

Tijdens onze voorstellingen en toonmomenten zijn de regels voor evenementen van kracht. Bij binnenevenementen met minder dan 500 toeschouwers en buitenevenementen met minder dan 750 toeschouwers hoef je geen mondmasker meer te dragen of anderhalve meter afstand te houden. Ook is hier geen Covid Safe Ticket meer voor nodig. Bij grotere evenementen is wel nog een Covid Safe Ticket nodig. Voor onze school zal het vooral gaan over binnenevenementen met minder dan 500 toeschouwers.

 

1 september 2021

Het nieuwe schooljaar gaat van start met sterk versoepelde coronamaatregelen. Onze werking keert daardoor bijna terug naar normaal.

 • De algemene mondmaskerplicht vervalt. Vanaf 12 jaar draag je wél nog een mondmasker wanneer je in onze gebouwen rondloopt. Van zodra je stil zit in de les, mag het mondmasker af. Dat geldt ook voor bewegende activiteiten in de lessen dans, drama, performance …
 • Ouders mogen hun kinderen opnieuw afzetten en ophalen in de gebouwen van het Conservatorium. Aangezien het louter om verplaatsingen gaat, dragen zij steeds een mondmasker.
 • Ook voorstellingen en toonmomenten tot maximaal 200 aanwezigen, kunnen bijgewoond worden zonder mondmasker. Hierbij geldt hetzelfde principe. Loop je rond in de gebouwen? Draag dan een mondmasker. Van zodra je neerzit, mag het af. Ook de regel van de anderhalve meter afstand vervalt hier.
 • De ventilatie van de leslokalen blijft belangrijk. Ramen en deuren worden regelmatig opengezet om de ruimtes goed te verluchten. Vanaf begin september komen er CO2-meters op alle leslocaties. Die zullen aangeven wanneer het tijd is om te ventileren.
 • Toestellen en instrumenten moeten niet langer gereinigd worden na ieder gebruik.
 • Er zijn geen beperkingen meer op de groepsgroottes van de lessen. Dat wil zeggen dat groepsklassen niet meer opgesplitst moeten worden en er altijd ter plaatse les gegeven kan worden.