Concessies

Uitbating Raadskelder

De Kortrijkse Raadskelder spreekt nog steeds tot de verbeelding van vele Kortrijkzanen. De Raadskelder, waarvan de oudste delen dateren van de 13e eeuw, was vroeger een gekend café. De jongere Kortrijkzanen kennen het vooral als nachtclub Criss Cross. Een pracht van een historische locatie die momenteel weinig tot niet gebruikt wordt.

Het stadsbestuur ziet daar graag verandering in komen. Daarom werd op de gemeenteraad van maandag 16 januari beslist om kandidaat-uitbaters de kans te geven een voorstel in te dienen. Er wordt gezocht naar een kandidaat die de Raadskelder nieuw leven inblaast met een kwaliteitsvol en creatief project. Dit hoeft niet noodzakelijk een horecaconcept te zijn maar mag zeker ook een cultureel concept of een mengvorm zijn. Een nachtclub zal niet meer worden toegestaan om geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden.

De concessie van de Raadskelder die nu in de markt wordt gezet heeft een minimale duur van 9 jaar en kan tweemaal verlengd worden met 3 jaar. Een maximale duur dus van 15 jaar. Deze periode moet voldoende zijn om de investeringen die moeten gebeuren in de Raadskelder te dragen.

De offertes inclusief het ondertekend inschrijvingsformulier moeten binnen zijn tegen 20 maart 2023.
Meer info kan opgevraagd worden bij vastgoed@kortrijk.be.

Lastenkohier Raadskelder

Inschrijvingsformulier