Centrummanager (B1-B3) - Halftijds

Gepubliceerd op Donderdag 12 maart
12 maart 202030 april 2020

Het Team Ondernemen is op zoek naar een collega-centrummanager tot eind 2024 (halftijds)

MISSIE TEAM ONDERNEMEN

Team Ondernemen & Hoger Onderwijs is verantwoordelijk voor de uitwerking en uitvoering van het beleid naar ondernemers en studenten/instellingen hoger onderwijs in Kortrijk.De 11 medewerkers hebben elk hun expertise en zijn werkzaam rond detailhandel, retail en horeca, ambulante handel, markten, kermissen, taxi’s, horeca, centrummanagement, ruimtelijke economie, creatieve maakeconomie, Kortrijk als studentenstad. Binnen deze domeinen is de dienst het eerste aanspreekpunt voor de verschillende soorten ondernemers namens de stad, behandelen ze vergunningen/aanvragen en processen, maar werken ze vanuit de visie van de stad vooral nauw samen met de verschillende ondernemers en instellingen hoger onderwijs en interne/externe partners. Net zoals deze sectoren altijd in beweging zijn, anticipeert en beweegt het team mee met de evoluties van deze sectoren. Elke medewerker moet dan ook dynamisch, flexibel, zelfstandig zijn en van aanpakken weten.
 

DOEL VAN DE FUNCTIE:
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van de lokale economie en voor het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat, een attractief handelscentrum en ruimte voor ondernemen in Kortrijk.
 • Je staat in voor het stimuleren en verbeteren van het winkelaanbod. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om zowel het verbeteren van de kwaliteit van het bestaande aanbod als het werven van nieuw aanbod.
 • Je bent de verbindende factor tussen ondernemers in de binnenstad en het stadsbestuur.
DE JOB:
 • Je bouwt relaties uit met lokale handel & handel en horeca. Je fungeert als aanspreekpunt voor alle partijen binnen het centrum.
 • Je bouwt partnerships uit met diverse stakeholders zoals stads- en veiligheidsdiensten, handelaarsverenigingen, retailorganisaties (unizo, …), pandeigenaars, parkeerbedrijf, …
 • Je staat in voor het uitwerken van kernversterkende maatregelen binnen de detailhandelsvisie van de stad en het verfijnen van de deze detailhandelsvisie (cadeaubons, aantrekken van toeristen, …)
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het ontwikkelen en initiëren van het stedelijke beleid over lokale economie in het algemeen
 • Je voert communicatie tussen het stadsbestuur, handel en horeca
 • Je ontwikkelt, coördineert en voert activiteiten uit ter promotie van winkelen in Kortrijk en je staat in voor het stimuleren van duurzaam ondernemerschap, creativiteit en innovatie.
 • Je bewaakt de beleidsdoelstellingen en de kwantiteit en kwaliteit van de geleverde diensten en producten
 • Je houdt intensief contact met de winkeliers, andere ondernemers en vastgoedeigenaars
 • Je volgt kritisch de kwaliteit van het bestaande aanbod, qua inhoud maar ook qua uitstraling en klantvriendelijkheid
 • Je stelt je ook buiten de gemeente op de hoogte van succesfactoren voor winkelvestiging
 • Je bent de verbindingspersoon tussen het beleidsniveau en het uitvoerend niveau voor projecten en het aanbrengen van nieuwe initiatieven en ideeën.
 • Je ontwikkelt concrete plannen om de bestaande kwaliteit te verbeteren
 • Je oriënteert je op mogelijk nieuw winkelaanbod
 • Je ontvangt en begeleidt mogelijk geïnteresseerde ondernemers op klantvriendelijke wijze
 • Je maakt de vestigingsfactoren voor bestaande en nieuwe ondernemers, in overleg met de stad, zo gunstig mogelijk
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van een efficiënte en effectieve interne en externe communicatie over lokale economie
 • Je werkt nauw samen met het Team Communicatie & het Team Evenementen dat jou ondersteunt met de promotie van winkelen in Kortrijk.
 • Je staat in voor het initiëren en coördineren van de werkgroepen ter uitvoering van acties.
 • Je bent verantwoordelijk voor de administratie en planning, uitvoering, monitoring en evaluatie van de activiteiten.
 • Je staat in voor het financieel beheer van elk project
  Raadpleeg hier de volledige infobundel
   
TOELATINGSVOORWAARDEN:
 • Werving:

  • Een bachelordiploma of een graduaatsdiploma van voor 2005 en 2 jaar aantoonbare relevante ervaring met retail, marketing, ondernemerschap, projectmanagement en slagen voor een capaciteitstest
  • Geen bachelordiploma noch een graduaatsdiploma van voor 2005 maar wel 2 jaar aantoonbare relevante ervaring met retail, marketing, ondernemerschap, projectmanagement en slagen voor een capaciteitstest
   De capaciteitstest heeft als doel een beeld te geven van het denk- en werkniveau van een (toekomstig) medewerker. Het meet niet alleen het aangeboren deel, maar ook de intelligentie die verworven is door kennis ervaring en vaardigheden
 • Interne en externe personeelsmobiliteit:

  • De medewerker heeft minstens 12 maand graadanciënniteit op B-niveau bij de stad en OCMW Kortrijk
SELECTIEPROCEDURE:
 • Deel 1: Screening van de CV’s op basis van de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden
 • Deel 2: Uitgebreide mondelinge proef -  Datum nog te bepalen. 
  • Toetsing van de competentievereisten 
  • Kandidaat wordt bevraagd rond zijn inzicht in de job, kennis, zijn ervaring, persoonlijkheid en motivatie
  • Toetsing of er een potentiële match is tussen de job, de organisatie en betrokkene en waarbij het profiel en de situering van betrokkene binnen de organisatie geschetst wordt en aan de kandidaten wordt voorgesteld

   De kandidaat moet min. 60/100 behalen om als geslaagd beschouwd te worden bij het afsluiten van de selectieprocedure (eliminerend)
   Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens 2 jaar geldig is.

AANBOD:
 • Werving :

  • Een contract van bepaalde duur op B-niveau  (vervangingsaanstelling die momenteel duurt tot eind 2024 - de periode van aanstelling kan ingekort of verlengd worden)
  • Maaltijdcheques van 6 euro en een hospitalisatieverzekering 
  • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding van 0,24 euro/km
  • Een flexibel uurrooster
  • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privé-sector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum
HOE DEELNEMEN?
MEER INFORMATIE?

Centrummanager (B1-B3)

Centrummanager