Toekomstvisie voor Campus West

marksesteenweg

Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Campus West’

Voor de omgeving van de Campus aan de Graaf Karel de Goedelaan maakt de stad een ruimtelijk uitvoeringsplan op.  Het gaat meer bepaald over het gebied ingesloten tussen de Leie, de spoorweg, de Marksesteenweg en de wijk Paters Mote.

De campus telt op vandaag drie scholen: Howest, PTI en UGent, die elk hun eigen plannen hebben voor de korte en lange termijn. Howest is gestart met de bouw van de Penta. UGent heeft concrete plannen voor de bouw van een nieuw onderzoeks- en expertisecentrum ‘ Veg-i-Tec’ op de vroegere site van Lagae. De verschillende initiatieven maakten duidelijk dat er nood is aan een globale toekomstvisie voor het gebied, zodat de bestaande campus kan groeien naar een kwalitatievere en duidelijk leesbare campus.

Status

Startfase: opmaak start- en procesnota

Documenten

Inspraak

De inspraakperiode over de startnota van het RUP Campus West liep van 26 mei tot en met 24 juli 2018.

Meer info

Contacteer team Planning en Openbaar Domein van de stad: Liesbeth.terryn@kortrijk.be of 056 27 83 00.