In 2018 wordt de ‘stad in verandering’ realiteit

Op maandag 11 december 2017 keurde de gemeenteraad het laatste budget voor stad en OCMW van deze legislatuur goed. De begroting is opnieuw in evenwicht en de belastingen verhogen niet.

We bouwen al enkele jaren aan een serieuze transformatie van de stad. Dit zal het komende jaar tastbare resultaten opleveren. Vertaald in een top 10 door de stad, betekent dit:

1. Inrichting van het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide (5.7 miljoen euro)

2. Afwerken heraanleg Heuleplaats (2.2 miljoen euro)

3. Nieuwe lokalen voor De Warande (1.6 miljoen euro)

4. Afwerken verlaging van de Leieboorden voor de Broeltorens (1.5 miljoen euro)

5. Start bouw fiets- en bustunnel in het kader van de heraanleg van de stationsomgeving (1.4 miljoen euro)

6. Veilige schoolomgeving Pottelberg (1.1 miljoen euro)

7. Bouw nieuw depot voor de technische stadsdiensten die openbare ruimte beheren (1 miljoen euro)

8. Wegenwerken Bellegembos (0.9 miljoen euro)

9. Afwerken Muziekcentrum en omgevingsaanleg (0.8 miljoen euro)

10. Grondverwerving voor aanleg groen fietssnelweg tussen Astridpark en Warande op het tracé van N50c (0.8 miljoen euro)

Voor het OCMW is de top 3 als volgt:

11. Nieuw woonzorgcentrum Bellegem (8.9 miljoen euro) 

12. Restauratie Begijnhof (3.5 miljoen euro)

13. Afwerking nieuwe site Gheysen met een volksrestaurant, kinderopvang en kantoren (2.3 miljoen euro)

Uitvoering 2018

Het Plan Nieuw Kortrijk 2013-2018 gaat zijn laatste jaar in. De Kortrijkzanen konden begin 2013 via een grootscheepse bevraging aangeven wat het stadsbestuur prioritair moest aanpakken. Op basis van de antwoorden van meer dan 4.000 Kortrijkse gezinnen en inwoners hebben we toen het Plan Nieuw Kortrijk geschreven. Alle acties uit dit plan werden gegroepeerd onder 10 engagementen. In ‘Uitvoering 2018’ bundelen we alle acties in een eenvoudig, overzichtelijk en toegankelijk document. Je vindt er telkens een korte en bondige duiding van de accenten die we in het laatste jaar van deze beleidsperiode zullen leggen.

Haal de brochure binnen als pdf-bestand (7,2 MB)