Proefproject boomspiegeladoptie

Foto van boomstam voor boomspiegeladoptie Kortrijk

Kortrijk wil de stad zijn met het meeste talent en de grootste trots, maar ook de stad met de strafste plannen voor meer biodiversiteit en minder vervuiling.

In dat kader lanceren we het proefproject ‘boomspiegeladoptie’. We willen alle Kortrijkzanen oproepen om de handen uit de mouwen te steken en het straatbeeld te vergroenen. Elke geïnteresseerde inwoner kan een boomspiegel in de omgeving van zijn woning/werk/… beplanten en onderhouden. Geniet van zelf gekweekte kruiden, van geurende bloemen of de pracht van groeiende planten.

In de boom van geadopteerde boomspiegels hangen we een vrolijk vogelkastje. Zo is duidelijk dat de boomspiegel geadopteerd werd, zowel voor de buren als voor de werkmannen die het algemeen groenonderhoud doen.

Een boomspiegel adopteren is simpel en gratis. Hieronder kan je de richtlijnen nalezen en een aanvraag indienen.

Richtlijnen

 • Boomspiegel = de onverharde zone in een voetpad, waarin de boom staat.
 • Je dient in te staan voor het volledige onderhoud van de boomspiegel: onkruid wieden, sluikstort/zwerfvuil opruimen, …  Het onderhoud van de boom zelf blijft een taak van de stad.
 • Kwaliteitsvolle bestaande beplanting mag niet weggenomen worden.

  Elke aanvraag zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de dienst ‘net en groen’ van de stad en dient goedgekeurd te worden door het CBS. Zij bepalen of de boomspiegel geschikt is voor boomspiegeladoptie en bekijken het voorstel van de aanvrager.

  Volgende punten worden bekeken:

  • Enkel gebruik van vaste planten en/of kruidachtigen. Een inspiratie-overzicht vind je hier.
  • Vaste of losse constructies en verharding worden niet toegestaan. Ook steenslag, zoals kiezels, worden niet toegestaan.
  • Klimplanten zijn verboden alsook planten met doornen/stekels of giftige planten. De gekozen beplanting mag geen schade berokkenen aan de boom, boomwortels en/of de omgeving.
  • De beplanting mag niet tot een verkeersonveilige situatie leiden en geen belemmering van de doorgang veroorzaken (voetpad en rijweg moeten vrij blijven).
  • Versiering of extra verlichting wordt niet toegestaan. 
 • Het gebruik van pesticiden is verboden.
 • Boomspiegels op (dorps)pleinen komen niet in aanmerking omdat deze boomspiegels deel uitmaken van een totaalvisie.
 • Minstens 1 verantwoordelijke per boomspiegel.

  (wil je 2 of meerdere boomspiegels adopteren: minstens 2 verantwoordelijken)

  Aanvragen worden volgens indiendatum behandeld, bij meerdere kandidaten voor 1 boomspiegel gaat de adoptie naar de eerste aanvrager.
 • De boomspiegel blijft eigendom van de stad en blijft dus openbaar domein. De boomspiegel kan niet geprivatiseerd worden.
 • Als er kabels en leidingen in de grond zitten, moeten de bewoners toegang verlenen voor werkzaamheden van de kabel- of leidingexploitant. Voor eventuele schade aan het groen kan de gemeente niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld.
 • De stad kan de boomspiegeladoptie  op elk ogenblik beëindigen als er sprake is van een bestemmingswijziging, een herinrichting van de openbare ruimte of als de bewoners zich niet houden aan de gemaakte afspraken.

Download de inspiratiegids 

Dien je aanvraag in

Indien niet voor de eigen voordeur is schriftelijke goedkeuring van de aangelanden noodzakelijk.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.
Omschrijf kort wat je met de boomspiegel wil doen.
blabla

Andere projecten voor een groenere buurt

Geveltuin

Vergroen en bebloem