Toegankelijke en nieuwe publieke groene ruimte

Nabij het oud gemeentehuis, de Vlienderkouter en de Neerbeekvallei worden groene ruimtes toegankelijk gemaakt. Ter hoogte van de Vrije Aardstraat wordt een perceel aangekocht zodat
Bissegem een nieuwe publieke groene ruimte krijgt aan de Leie. Het wordt een plek om elkaar te ontmoeten en waar kinderen kunnen spelen. Al deze ingrepen geven Bissegem adem.

stadsvernieuwingsproject Bissegem, groene open ruimte