Nieuwe veilige schoolverbinding

Om een nieuwe veilige schoolverbinding te realiseren werd er een kwalitatieve doorgang rond de kerk gerealiseerd.  Dit ten voordele van voetgangers en fietsers.  Opzet hiervan is om de kerk opnieuw de nodige zuurstof te bieden maar bovenal een veilige doorsteek te realiseren naar de school toe.  Dit was enkel mogelijk door een mooi samenwerkingsverband tussen de stad Kortrijk, kerkfabriek Sint-Audomarus, vzw Scola (Sint-Vincentiusschool) en nv Pubstone (eigenaar van café ’t Koningshof). 

De nieuwe verbinding is operationeel na Paasmaandag 2019.

Download persbericht hierover van januari 2019

Download persbericht hierover van april 2019

Download bewonersbrief actie april 2019

Bekijk situatieschets 1

Bekijk situatieschets 2

 

veilige schooldoorgang Bissegem
veilige schooldoorgang Bissegem