Beroependorp en bedrijvenrally

Traject beroependorp en bedrijvenrally

Een goede en juiste studiekeuze lijkt evident, maar is dat niet altijd. Aangezien een juiste en passende keuze heel bepalend is voor het al of niet behalen van een diploma of kwalificatie, zetten we met dit traject in op de begeleiding van lagere schoolkinderen bij hun keuze bij de overgang naar het middelbaar onderwijs.
De jongeren, hun leerkrachten en hun ouders doorlopen gedurende 2 schooljaren een traject met verschillende acties dat hen ondersteunt in talentverkenningverkenning van de beroepenwereld en het maken van een studiekeuze. 

Beroependorp

Bedrijvenrally

Zie ook