Meer dan 1000 vrijwilligers zijn op vandaag actief binnen de stad Kortrijk. Ze nemen uit vrije wil verantwoordelijkheid op voor anderen. Ook jij kan hier deel van uitmaken. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je wil en kan besteden, evenals welke taken je wenst op te nemen. Je talenten krijgen een plaats binnen onze organisatie! 

Wil je iets betekenen voor anderen? Gewoon, ‘er zijn’ voor mensen rondom je? Dan is vrijwilligerswerk iets voor jou! Vrijwilligers zijn de zuurstof van onze samenleving, de beste remedie tegen eenzaamheid, egoïsme en verzuring. Hun belangeloze inzet is onmisbaar in onze hulp-, dienst- en zorgverlening. In al onze huizen binnen de wijkteams zijn er heel wat vrijwilligers aan de slag. En jij kan in je buurt ook het verschil maken.

Je voelt het kriebelen? Heb je zelf een idee? Interesse?

Neem contact op de centrumleider van het wijkteam bij jou in de buurt.