Beleidsbrief 2017

In de beleidsbrief 2017 vind je een bondige duiding van de accenten die door het bestuur in 2017 worden gelegd. de Kortrijkzanen hebben begin 2013 via een grootscheepse bevraging 'Kortrijk Spreekt' aangegeven wat er prioritair moest aangepakt worden. op basis van de antwoorden van meer dan 4.000 gezinnen en inwoners werd het Plan Nieuw Kortrijk geschreven. Alle acties uit dit plan werden gegroepeerd onder 10 engagementen. De meeste zijn intussen opgestart of komen op volle kracht

Hier lees je de beleidsbrief 2017 online