Autodelen

Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). Autodelen gaat uit van het principe dat een de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig is. Bij autodelen wordt de wagen als gebruiksvoorwerp gezien en het bezit van een wagen losgekoppeld van het gebruik ervan.

Autodelen zorgt ervoor dat men bewuster gaat nadenken over wanneer men de auto gebruikt en draagt zo bij tot een daling van de CO2-uitstoot. Ook binnen een sterk woonbeleid heeft autodelen een plaats. Autodelen kan voor jonge en kleinere gezinnen een betaalbare oplossing bieden voor hun verplaatsingsbehoefte.

Autodelen kan georganiseerd worden door individuen/huishoudens onderling (particulier autoden) of door een bedrijf.

Particulier autodelen

Bij particulier autodelen zijn het privépersonen die hun wagen ter beschikking stellen van andere gezinnen. Wie een auto deelt, kan flink geld besparen. Wie een auto heeft, verdient een deel van de kosten terug en wie geen auto heeft, bespaart zich de kosten van de aanschaf. Maar ook je sociale leven wordt er rijker door. Goede contacten in de buurt zijn handig voor méér dan alleen autodelen.

Een organisatie als Cozycar kan hierbij voor de nodige ondersteuning zorgen zodat alles gebeurt met goede afspraken en dat alles ook verzekeringstechnisch sluitend is. Cozycar ondersteunt al meer dan 500 autodeelgroepen.

Meer info: Cozycar

Cambio

Cambio is  actief in meer dan 30 steden en gemeenten in België. Cambio biedt je een wagenpark aan met verschillende modellen. Van familiebezoek tot kleine verhuis: de gepaste auto staat voor je klaar! En je kiest zelf waar je een wagen ontleent: in de stad waar je woont of een andere stad waarin Cambio aanwezig is. Heel af en toe ... tot enkele keren per week: je bepaalt zelf hoe vaak je een Cambio-auto gebruikt.

In Kortrijk zijn er 8 Cambio-wagens verspreid over 5 standplaatsen:

    • Kortijk Station (Min. Tacklaan)
    • Graanmarkt (Graanmarkt)
    • Jan Breydel (Sint-Jansplein)
    • Kortrijk Stadhuis (Papenstraat)
    • St-Elisabeth (Senator Bossuytstraat) - vanaf half april 2017)

Meer info: Cambio 

Kortrijk ondersteunt autodelen

Kortrijk is het autodelen genegen want het komt de leefbaarheid en mobiliteit van de stad ten goede. Hoe minder wagens hoe meer vrije ruimte. Als aanmoediging kunnen autodeelwagens terecht op gereserveerde parkeerplaatsen voor autodeelwagens en genieten autodeelwagens van dezelfde faciliteiten als een bewonerskaart