Audioverslagen gemeenteraad

Door een onvoorzien technisch probleem bij de lancering van deze nieuwe website zijn de audioverslagen tijdelijk niet bereikbaar. We werken aan een oplossing. Je kan voor opnames ook naar de opgenomen beelden gaan van de zittingen. 

Ga naar de live beelden (opnames)

Hier vind je de audio-opnames van de zittingen van de gemeenteraad in Kortrijk. Klik op de link om de opname te beluisteren.

Audio-opnames 14 november 2016 - 12 juni 2017

Audio-opnames juli 2017 - december 2017

 

Zitting van 15 januari 2018

1. Eedaflegging en installatie gemeenteraadslid + Inleiding.

 

2. Leiedal - vervanging van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

 

3. Gaselwest - vervanging van de plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

 

 4. Imog - vervanging van een bestuurder.

Afgevoerd

5. Psilon - vervanging van een bestuurder.

 

6. VVSG - vervanging van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.

 

7. Parko AGB - Vervanging van een lid van de raad van bestuur.

 

8. Elk Zijn Huis NV - vervanging vertegenwoordiger algemene vergadering.

 

9. Eerste raadscommissie - vervanging van de voorzitter.

 

10. W13 - Kennisname budgetwijziging 2017 en budget 2018 en goedkeuring meerjarenplan 2015-2020.

 

11. Toekennen erfdienstbaarheid recht van doorgang op stadsgronden gelegen Baron J. de Bethunestraat in functie van realisatie garagestraat bewoners Hektor Casteleinstraat te Marke.

 

12. Kortrijk Spreekt - Spreekrechtronde. Aanpassing reglement.

 

13. Wijziging huishoudelijk reglement.

 

14. Europese projecten - ESF project 't Werkt2 - projectovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst.

 

15. Ongekwalificeerde Uitstroom. Samenwerkingsovereenkomst en uitbetaling toelage.

 

16. Campus West - aanpassen tracé buurtweg nr. 32 in functie van de verdere ontwikkeling van Campus West - principiële goedkeuring.

 

17. Noord-Zuid - Subsidiereglement Lokaal-Mondiaal beleid - goedkeuren.

 

18. (Hybride) - Horeca-invulling Kaartershuisje Plein - lastenkohier concessie Kaartershuisje Plein.

 

19. Informatieveiligheid - verwerkingsovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens tussen de stad Kortrijk en de uitgeverij Vanden Broele.

 

20. In bewaring geven filmcollectie op pellicule Stadsarchief en Texture - in bewaring geven filmcollectie op pellicule Staddsarchief en Texture bij Koninklijk Belgisch filmsarchief - Cinematek.

 

21. vzw Stedelijke Musea Kortrijk - Beleidsplan Texture 2019-2023.

 

22. Straatnaamgeving - Wouwplein en Wedeplein - definitief goedkeuren.

 

23. Straatnaamgeving - Lantaarntjesstraat in Heule. definitief goedkeuren.

 

HD1 Politieraad - opvolging van een politieraadslid - verkozenverklaring - Aktename.

 

Mondelinge vraag raadslid Mattias Vandemaele : vervroegde overname open zwembad.
Mondelinge vraag raadslid Pieter Soens : verlichting stadepad.
Mondelinge vraag raadslid Filiep Santy : onderhoud begraafplaats Aalbeke.
Mondelinge vraag raadslid Jean de Béthune : verkeerssituatie op het einde van de Leiestraat.
Mondelinge vraag raadslid Marc Lemaitre : Postbedeling op wijk Venning.
Mondelinge vraag raadslid Steve Vanneste : slechte staat grond rond glascontainers.
Mondelinge vraag raadslid Steve Vanneste : gescheiden sporturen.
Mondelinge vraag raadslid Maarten Seynaeve : slechte toestand 't Straatje in Bellegem.
Mondelinge vraag raadslid Roel Deseyn : verkeersborden zone 30.
Mondelinge vraag raadslid Mattias Vandemaele : problematieken rond Zypteland.
Mondelinge vraag raadslid Steve Vanneste : Dynamische verkeersborden zone 30.