Week van de geletterdheid

Jaarlijks werken we samen met partners rond de week van de geletterdheid. Vanuit Allemaal digitaal werken wij rond digitale geletterdheid en e-inclusie. Tijdens deze week richten we ons naar professionelen, brede bevolking en specifieke doelgroepen.

Wat is geletterdheid?

Geletterd zijn omhelst de competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Concreet wil dat zeggen met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT en multimedia bijvoorbeeld een uurtabel interpreteren, gebruiksaanwijzingen lezen en begrijpen, een (online) formulier invullen, een eenvoudig antwoord schrijven op een vraag, iets opzoeken op het internet, online bankieren…

Wat doen we zelf?

We streven naar inclusieve ICT, bijvoorbeeld in de vorm van laagdrempelige en gebruiksvriendelijke tools en applicaties, het verschaffen van laagdrempelige toegang en het ontwikkelen van vaardigheden via onderwijs en training;

Het gebruik van digitale media op zich geen doelstelling is van een e-inclusiebeleid. Niet iedereen moet en kan mee in het digitale verhaal. Het is wel de bedoeling dat een e-inclusiebeleid iedereen de mogelijkheden en competenties aanreikt, om een bewuste en geïnformeerde digitale keuze te kunnen maken.

Week van de geletterdheid ism Ligo