Zomerprikkels

Twee maanden zomervakantie zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die thuis geen Nederlands spreken soms opnieuw een taalachterstand oplopen tegen het begin van het schooljaar.

Daarom organiseert de stad de laatste twee weken van de zomervakantie ‘Zomerprikkels’ voor kinderen uit het lager onderwijs of die de stap zetten naar het lager onderwijs en voor jongeren uit de OKAN-klassen. Via taalstimulerende activiteiten, vertrekkend vanuit de vrije tijd, wordt het Nederlands geoefend.