Afwatering en riolering

Het team Team publieke ruimte staat in voor de afvoer van hemelwater en vervuild water. Deze opdracht omvat het beheer, onderhoud, vernieuwen en aanleggen van de riolen, beken en grachten. Ook de huisaansluitingen op deze riolen, beken en grachten behoren tot deze opdracht.

Vroeger betekende de aanpak van de afwateringsproblematiek voornamelijk het opvangen van het hemelwater en vervuild water om dan samen af te voeren naar een waterzuiveringsinstallatie. Nu streven wij naar een duurzamere aanpak op dat vlak: hemel- en vuilwater apart afvoeren, het hemelwater in de grond laten dringen of bufferen, ... Zo willen wij de kwaliteit van het water in beken, rivieren en kanalen verbeteren want zuiver water is nodig voor de levenskwaliteit van iedereen.

In de folder " Zuiver water, jouw aandeel in de toekomst!" lees je welke investeringen het stadsbestuur deze legislatuur nog zal doen. Maar je vindt er ook tips en weetjes zodat je kan mee helpen om onze waterlopen zuiver te maken.

Download hier:

Dienstverlening

Scheiding regen- en afvalwater
Als er een gescheiden rioolstelsel in je straat wordt gelegd en je woning niet afgekoppeld wordt, overtreed je bij elke lozing de wetgeving milieu. De stad voorziet een subsidie voor deze werken.