Afsprakennota Afhaalpunten

Regeling van occasionele verkoop in een gemeentelijk afhaalpunt in Kortrijk

 

Algemeen

1.    In volgende locaties wordt een gemeentelijk afhaalpunt ingericht: 

 • OC Aalbeke, Aalbekeplaats z/n, 8511 Aalbeke.
 • OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, 8501 Bissegem.
 • OC De Wervel, Processiestraat 6, 8510 Bellegem; 
 • OC Rollegem, Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem
 • OC Kastanjehuis, Kooigemplaats 23, 8510 Kooigem
 • OC Marke, Hellestraat 6, 8510 Marke 
 • OC De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule. 
 • OC Lange Munte, Beeklaan 81, 8500 Kortrijk
 • Evenementenhal Depart, Nelson Mandelaplein 18, 8500 Kortrijk

2.    Deze afsprakennota omschrijft de voorwaarden van gebruik van een gemeentelijk afhaalpunt voor de occasionele verkoop van goederen in de periode tussen 23 november 2020 en 31 januari 2021. 

3.    Zowel verenigingen als privépersonen kunnen een aanvraag doen om gebruik te maken van een gemeentelijk afhaalpunt indien de occasionele verkoop gebeurt ten bate van de werking van de vereniging of ten bate van een nader omschreven goed doel. Een aanvraag van een vereniging heeft voorrang op een aanvraag door een privépersoon. 

4.    De vereniging of privépersoon noemen we verder ‘gebruiker’. 

5.    Er kan maximum 1 gebruiker per dag een afhaalpunt reserveren, omwille van veiligheidsredenen. 

6.    De organisatie is verantwoordelijk voor het naleven van de geldende corona-richtlijnen. De stad Kortrijk houdt toezicht op het verloop van de occasionele verkoop in het gemeentelijk afhaalpunt. Aan de opmerkingen die gebeuren tijdens deze controle wordt onmiddellijk gevolg gegeven door de gebruiker. Bij inbreuken kan het afhaalpunt met onmiddellijke ingang worden gesloten.

7.    Aanvragen om gebruik te maken van een gemeentelijk afhaalpunt gebeuren via het evenementenloket. Materiaal hoeft niet aangevraagd te worden in het loket. De diverse afhaalpunten werden voorzien van benodigdheden. 
Een aanvraag omvat minstens volgende gegevens: 

 • Naam en adres maatschappelijke zetel vereniging. 
 • Naam, adres, telefoon en e-mail van verantwoordelijke afhaalpunt. 
 • Omschrijving van verkochte goederen.
 • Omschrijving van doelstelling verkoop.  
 • Locatie van verkoop
 • Datum van verkoop
 • Rond het gebruik van het afhaalpunt: 
  - Omschrijving werkwijze van reservatie / tijdslot
  - Omschrijving werkwijze van betaling. 

Afhaalpunt

8.    Voorwaarden rond verkoop van goederen. 
Volgende goederen kunnen verkocht worden in het gemeentelijk afhaalpunt:

 • Aangekochte goederen die doorverkocht worden als bijv. industriële koeken, pannenkoeken, voorverpakte chocolade, postkaarten, balpennen, sleutelhangers,…
 • Etenswaren als bijv. spaghetti, pannenkoeken, soep, hutsepot,… enkel indien bereid door een professionele traiteur / cateraar / restaurateur. De vereniging mag hierbij niet helpen. 
 • Niet-etenswaren die zelf gemaakt worden als bijv. kaarsen, zelf gemaakte postkaarten,…
 • Samengestelde pakketten als bijv. een ontbijtmand kunnen, maar de pakketten mogen niet door de vereniging samengesteld worden enkel door een professionele instantie. 

9.    Voorwaarden rond gebruik van het afhaalpunt:

 • Het afhaalpunt bevindt zich op de aangewezen locatie buiten het gebouw. 
 • Het afhaalpunt wordt ingericht volgens het voorgeschreven plan. Locaties van tent, en situering in- en uitgang staan hierop duidelijk aangegeven. Het afhaalpunt wordt op die manier door de gebruiker ingericht. 
 • Er dient 1,5m te worden gegarandeerd tussen elke persoon. 
 • Samenscholingen dienen te worden vermeden. Hiertoe dient er gewerkt te worden met reservaties of tijdslots voor afhaling. De gebruiker kijkt voor een sluitend systeem. 
 • Cash betalingen zijn verboden. De gebruiker kiest zelf voor een systeem waarmee de goederen vooraf betaald worden. 
 • Een mondmasker dient ten allen tijde te worden gedragen door zowel aanbieder als afhaler. De gebruiker zorgt dat er mondmaskers beschikbaar liggen in de stand, indien een afhaler er geen mee zou hebben.  
 • Twee dispensers met alcoholgel staan ter beschikking voor aanbieder en afhaler. 
 • Na afloop van de occasionele verkoop wordt het materiaal van het afhaalpunt door de gebruiker binnen geplaatst op de voorziene plaats. 

10.    In een gemeentelijk afhaalpunt zijn volgende materialen door de stad voorzien: tent, nadars, tafels, stoel(en), algemene signalisatie, lint, alcoholdispensers, verlichting en verlengkabel. Deze materialen dienen dus niet aangevraagd te worden in het evenementenloket.