Afhaalpunten voor verkoopacties

Stad Kortrijk stelt OC's ter beschikking als afhaalpunt voor verkoopacties.

Het eindejaar nadert en dat gaat traditioneel gepaard met activiteiten die de kas moeten spijzen van de Kortrijkse verenigingen en organisaties. Door het coronavirus en de verstrengde maatregelen vielen heel wat van die activiteiten in het water. De verenigingen gingen op zoek naar andere mogelijkheden, zoals sinterklaasontbijten of kerstpakketten. Helaas worden ook die acties bemoeilijkt door de strenge coronavoorwaarden rond takeaway en leveringen door niet-professionelen.

Daarom zal Stad Kortrijk vanaf maandag 23 november haar ontmoetingscentra openstellen als erkende afhaalpunten voor de verenigingen, maar ook voor particulieren die iets willen verkopen voor het goede doel, bijvoorbeeld voor De Warmste Week.

Onderstaande locaties worden daarom door de stad ter beschikking gesteld van de verenigingen:

 • OC Aalbeke, Aalbekeplaats z/n, 8511 Aalbeke.
 • OC De Troubadour, Vlaswaagplein 3, 8501 Bissegem.
 • OC De Wervel, Processiestraat 6, 8510 Bellegem; 
 • OC Rollegem, Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem
 • OC Kastanjehuis, Kooigemplaats 23, 8510 Kooigem
 • OC Marke, Hellestraat 6, 8510 Marke 
 • OC De Vonke, Lagaeplein 24, 8501 Heule. 
 • OC Lange Munte, Beeklaan 81, 8500 Kortrijk
 • Evenementenplein Depart XXL, Nelson Mandelaplein 18, 8500 Kortrijk

De afhaalpunten bevinden zich, conform de richtlijnen van de provincie, aan de buitenzijde van de OC’s. Naast verenigingen mogen ook privépersonen  gebruik maken van de afhaalpunten als de occasionele verkoop gebeurt ten bate van een nader omschreven goed doel. Denk bijvoorbeeld aan de Warmste Week. Commerciële aanvragen worden niet aanvaard.

Verenigingen die van het afhaalpunt wensen gebruik te maken, doen daarvoor een aanvraag via het evenementenloket van de stad. De aanvraag omvat minstens volgende gegevens: 

 • Naam en adres maatschappelijke zetel vereniging. 
 • Naam, adres, telefoon en e-mail van verantwoordelijke afhaalpunt. 
 • Omschrijving van verkochte goederen.
 • Omschrijving van doelstelling verkoop.  
 • Locatie van verkoop
 • Datum van verkoop
 • Wijze van reservatie / tijdslot
 • Wijze van betaling bij afhaling. 

Er dient geen materieel aangevraagd te worden. Dit is steeds voorzien op de afhaalpunten.

Als de aanvraag wordt aanvaard, neemt een OC contact op met de vereniging voor de praktische regeling.

Er wordt op toegezien dat de coronamaatregelen worden gerespecteerd: een afstand van 1,5 m tussen elke persoon, het dragen van mondmaskers door de aanbieder en de afhaler, handgel is ter beschikking…

Wat is de huidige regelgeving voor occasionele verkoop van goederen door verenigingen
 • De vereniging zelf mag geen goederen leveren aan de deur/aan huis, maar kan wel samenwerken met een professionele handelaar/horecazaak/leverancier om de levering te laten doen.  De vereniging mag niet mee helpen bij de levering.
 • De goederen laten afhalen aan een door de gemeente ingericht afhaalpunt of via een bestaande winkel of bestaand afhaalpunt is toegelaten.  Stad Kortrijk biedt hiervoor verschillende ontmoetingscentra, en evenementenhal Depart gratis aan. Je aanvraag daarvoor kan je indienen in het evenementenloket.

Afhaalpunten moeten aan de volgende eisen voldoen

 • Het afhaalpunt bevindt zich aan de buitenzijde van het gebouw.
 • Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd.
 • Mondmaskers worden gedragen door de aanbieder én de afhaler.
 • De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden.
 • Noodzakelijke handhygiëne ter beschikking voor aanbieder en afhaler.

Goederen die verkocht mogen worden

 • Aangekochte goederen die doorverkocht worden (bijv. pannenkoeken, balpennen, sleutelhangers …)
 • Etenswaren enkel indien bereid door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur. De vereniging mag hierbij niet helpen.
 • Niet-etenswaren die zelf gemaakt worden (bijv. kaarsen, postkaarten …).
 • Samengestelde pakketten (bijv. ontbijtmand) : dit kan, maar de pakketten mogen niet door de vereniging samengesteld worden, enkel door een professionele instantie.

Afsprakennota bij het gebruik van de OC's 

Dien hier je aanvraag in via het evenementenloket